Hrčava: na začátku trasy

Východiskem pro putování k nejvýchodnějšímu bodu ČR může být malá obec Hrčava, nejvýchodnější obec ČR ležící v Jablunkovském mezihoří pohoří Slezských Beskyd. První zmínky o obci jsou z roku 1645, na jejím území byly vystavěny valy k obraně Těšínska. V jejich blízkosti vyrostla pak osada Hrčava.

Až do roku 1924 patřila pod sousední polskou obec Jaworzynku. Status samostatné obce získala v roce 1927. S odtržením od Jaworzynky obyvatelé obce přišli o kostel. Vlastního se dočkali v roce 1936 a byl postaven z veřejné sbírky. Je zasvěcen svatému Cyrilu a Metodějovi. Můžete si v něm prohlédnout původní dřevěný oltář z modřínového dřeva. Mezi jeho zajímavosti se řadí také dřevěná vyřezávaná křtitelnice.

Dalším zajímavým místem Hrčavy je Lurdská jeskyně, kaplička u studánky, o jejíž vodě se traduje, že má zázračné účinky.

K nejvýchodnějšímu bodu ČR vede z Hrčavy krásná okružní cesta, procházející polským územím - je značena turistickou značkou.

Přírodní rezervace rašeliniště Bukovec

Přírodní rezervaci najdeme v katastru obce Bukovec v nadmořské výšce 495 – 562m n. m. a má rozlohu 7,34 ha.

První zmínka o této lokalitě pochází z let 1958 - 1962 od ostravského botanika Zdeňka Kiliána. Chráněnou se stala v 70. letech, a unikla tak melioračním pracím při rozvoji zemědělství. Přírodní rezervací se místní rašeliniště stalo v roce 1988. Byl tak, snad s konečnou platností, zachráněn další z unikátních koutů naší země.

Z botanického hlediska jde o degradující (zarůstající) rašeliniště se zbytky vlhkomilných společenstev, do kterých pronikají společenstva sušších ovsíkových luk. V nejvíce zamokřených místech pak najdeme společenstva rašelinných luk. Les v dolní oblasti lokality je tvořen polokulturním věkově rozrůzněným smrkovým lesem.

Z oblasti entomologie je velmi zajímavý výskyt teplomilné zelenušky (Polyodaspis ruficornis), jde o první zaznamenaný výskyt na severu Moravy a ve Slezsku.

Nejvýchodnější kout ČR, 49°33‘02“ N, 18°51‘33‘‘ E

Na konci naučné stezky po rašeliništi přírodní rezervace Bukovec jsme v cíli putování. Ocitáme se v samotném nejvýchodnějším koutu ČR. Dále na východ to po našem území už nejde. Pokud jste unaveni, můžete sestoupit a osvěžit se v chladné vodě Olešky, případně se pod přístřeškem ve stínu stromů posilnit před další cestou.

A až se budete vracet po zelené značce zpátky, nezapomeňte se zastavit a rozhlédnout po krásách země Gorolů.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.