První zmínky pochází z roku 1327, kdy se těšínští Piastovci rozhodli postavit si hrad. Tento hrad sloužil zejména k ochraně tehdy vznikajícího města Friedeck. Mezi 15. a 16. stoletím prošel celou řadou úprav a v 16. století bylo navíc přistavěno jižní, západní a východní křídlo, už ve stylu renesance, a hrad byl tak přebudován na zámek.

V 17. století však zámek vyhořel a musel být proto zrekonstruován. Podoby, kterou známe dnes, se dočkal tedy zhruba v 18. století. Na začátku 19. století se jej chopili Habsburkové a předělali jej do stylu klasicistního a po roce 1918 přešel zámek do vlastnictví státu.

Dnes je zámek přístupný šest dní týdnu, zavírací den je jen v pondělí, přičemž návštěvníci můžou vidět několik expozic. K atraktivním patří zejména tzv. Zámecký okruh. Nabízí zrekonstruovaný Rytířský sál s 35 erby slezské šlechty, noblesně působící zámecké interiéry instalované v reprezentačních prostorách zámku, vyhlídkový gloriet, kapli sv. Barbory a další zajímavosti. Součástí Zámeckého okruhu je od léta 2011 návštěva ledovny v zámeckém parku.

Beskydy - příroda a lidé - to je expozice o historii, etnografii a přírodě regionu. Téměř 2000 společenskovědních a přírodovědných sbírkových předmětů dokumentuje historii i současnost beskydského regionu.

Ve třinácti místnostech nabízí ukázky řemesel, vybavení zemědělské usedlosti, obuvnickou, tkalcovskou a krejčovskou dílnu, kovárnu, frýdlantskou uměleckou litinu, keramiku z tošanovické dílny, interiér beskydské chalupy, dokumenty charakteristické pro společenský život v 19. století nebo pohyblivý dřevěný model slezské vesnice. Přírodovědná expozice, která charakterizuje základní biotopy regionu, zahrnuje rozsáhlou kolekci ptáků, savců a ryb. K největším trojrozměrným exponátům patří los, medvěd, jelen a laň.

Expozice Frýdek a Místek je věnovaná dvěma, a zároveň jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém území, které oddělovala jen „šumivá, divoká Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a zároveň moderní byla a jsou města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby lidé, v nich žijící, byli připomínáni a jejich činy zaznamenávány.

Expozice nazvaná Frýdek - Mariánské poutní místo umístěná v sakristii kaple sv. Barbory je připomínkou, že Frýdek patřil od 18. století k nejznámějším mariánským poutním místům ve Slezsku. V sakristii se také konají krátkodobé výstavy.

Památník Óndry Łysohorského je expozice vytvořená v roce 1995 z pozůstalosti frýdeckého rodáka Óndry Łysohorského - a je věnovaná jeho životu a dílu. Óndra Łysohorský byl a dodnes je světově uznávaným básníkem a překladatelem.

Nedílnou součástí zrekonstruovaného zámku je i nepříliš rozlehlý park. Avšak v roce 2011 byly dokončeny parky pod zámkem a jižní svahy, čímž se komplex parků v bezprostřední blízkosti frýdeckého zámku rozrostl do nevídané krásy a velikosti.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.