Sbírky, které do něj mohou být na základě žádostí občanů zahrnuty, město podpoří stejnou částkou, takže ji zdvojnásobí. Stanovit si ale může i maximální limit.

„Sbírkový program DARUJ F≈M je dalším prvkem participativního rozpočtu. Cílem je podpořit veřejné sbírky, které budou mít veřejně prospěný účel s dopadem na občany města. Město vyřídí vše potřebné po administrativní stránce, včetně vytvoření transparentního účtu,“ řekl náměstek primátora Jakub Míček.

První sbírka už byla vyhlášena, a to na opravu evangelického „červeného“ kostela ve Frýdku. Město na jeho opravu přispěje stejnou částkou, kterou se ve sbírce podaří vybrat od lidí. Maximálně však 200 tisíc korun.

„Program DARUJ F≈M zahrnuje zatím jen jednu sbírku, ale přibývat mohou a zřejmě budou i další. Žádost o zařazení do programu mohou podávat pouze právnické osoby. Žádost následně projedná rada města, která také rozhodne o jejím zařazení nebo nezařazení do programu a vyhlášení sbírky. Takže sbírek, které podpoří město, může být několik a mohou se konat i současně,“ doplnil náměstek Míček.

V rámci sbírek budu moci dárci přispívat pouze na transparentní účet. Žádné kasičky nikde rozmístěny nebudou a ani nikdo s kasičkami zavěšenými na krku v rámci programu DARUJ F≈M chodit nebude.         

Podmínky programu DARUJ F≈M včetně informací o konkrétní sbírce jsou zveřejněny na nově spuštěných webových stránkách – darujfm.cz. Zájemci se na nich dozví podrobnosti, včetně čísla účtu, na který lze přispívat, a to i prostřednictvím QR platby.

Podmínky sbírkového programu DARUJ F≈M   

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.