„Blokovky běží stejně jako vloni, každé úterý a čtvrtek. Výjimečně, a to na velmi frekventovaných místech, jako například na ulici 8. pěšího pluku, parkovišti pod magistrátem ve Frýdku nebo na ulici Sadová, kde je nemožné, aby auta během dne neparkovala, bude blokové čištění provedeno o víkendech. Počítáme i s několika mimořádnými úklidy, kdy je z různých důvodů nutno ulici vyčistit. V plánu je na osmdesát blokových čištění, která budou ukončena v listopadu,“ řekl Jaromír Kohut, předseda představenstva TS a.s.   

„Blokové čištění ulic ve městě probíhá od roku 2007. Cílem je co možná nejlépe vyčistit komunikace od prachu, listí nebo zbytků posypových materiálů po zimě, ale také opravit kanálové vpusti, ke kterým je za běžného provozu problematický přístup,“ připomenul primátor Michal Pobucký.

Blokové čištění začíná vždy v 8 ráno a končí kolem 13. hodiny. I letos platí, že v době blokového čištění nesmí stát v lokalitě žádné auto. V případě, že některé vozidlo přesto zůstane v zóně zaparkované, může a bude přemístěno na již vyčištěnou plochu v rámci zóny blokového čištění.

Řidiči se tím ovšem postihu nevyhnou, zaplatí náklady spojené s přemístěním vozidla ve výši 1 513 korun (započatý odtah 908 korun) a navíc pokutu za přestupek, která může být udělena až do výše dvou tisíc korun. Odtažena budou vozidla, která tvoří překážku silničního provozu (stání v křižovatce, na chodníku apod.). „V loňském roce jsme museli provést 279 odtahů,“ doplnil Jaromír Kohut. 

Místa blokového čištění jsou označena dopravními značkami – Zóna s dopravním omezením – zákaz zastavení. Zákaz zastavení se nevztahuje pouze na komunikaci, na které je značka umístěna. Platí v celé oblasti, která se nachází za dopravní značkou „Zóna s dopravním omezením – zákaz zastavení“ a končí umístěním dopravní značky „Konec zóny s dopravním omezením“. Značka se tedy neumísťuje před každý vjezd do bočních uliček nebo na parkoviště v rámci zóny a platnost značky nekončí ani za nejbližší křižovatkou.

Přesné vymezení aktuálního úklidu je uvedeno v mapách, které jsou k dispozici na webových stránkách www.tsfm.cz v záložce Týdenní plány – Provoz Komunikace.

Harmonogram blokového čištění

Mapové vyobrazení čištěných ploch

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.