Pohyb v sadech bude možný, ale bude omezen. Prostor kácení bude vždy označen bezpečnostní výstražnou červenobílou páskou a bude označen zákazem vstupu. V době kácení stromů bude nutné dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti a řídit se pokyny pracovníků společnosti provádějící kácení.

Káceny budou zejména lípy srdčité, ale také javory, břízy, akáty, hlohy a jasan. Důvodem je špatný zdravotní stav, vitalita a snížená provozní bezpečnost stromů. Většina z nich je masivně napadena jmelím, které ze stromů vysává život, pak dochází k jejich uschnutí a odumření.

Ačkoli odbor životního prostředí a zemědělství bojuje proti jmelí ořezy a postřiky, nacházejí se nejen v tomto parku, ale také jinde ve městě stromy, na kterých je jmelí tak rozšířeno, že ořezy ani postřiky již nepomohou a stromy musí být pokáceny z důvodu nízké provozní bezpečnosti. V případě hlohů a bříz se jedná o přestárlé dožívající stromy s téměř suchými korunami. U jasanu byla přístrojovým měřením zjištěna přítomnost rozsáhlé hniloby v kořenech, která snižuje jeho provozní bezpečnost.

„Pokud by ke kácení stromů anebo jejich redukci nedošlo, mohlo by být ohroženo zdraví nebo život osob pohybujících se v parcích, a to nemůžeme dopustit. Za vykácené stromy bude provedena adekvátní náhradní výsadba,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Město si na zeleni zakládá a každým rokem vysazuje nové stromy, za poslední dva roky jich bylo vysazeno na pět set. „Stromy jsou pro město důležité, plní několik důležitých funkcí. Zachycují prach, eliminují hluk a v horkých letních dnech plní funkci přírodní klimatizace, což je v poslední době, kdy máme spoustu horkých letních dnů, obzvlášť přínosné. V zájmu města je tedy vysazovat co nejvíce stromů,“ dodal primátor.

Kácení stromů bylo konzultovány s dendrologem, arboristou i zástupci ochranou přírody a krajiny.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.