Sečení veřejné zeleně je zahájeno koncem dubna a ukončeno je zpravidla na přelomu září a října.

„V roce 2015 jsme v návaznosti na požadavky občanů navýšili počet sečí ze tří na čtyři a v loňském roce jsme přidali ještě jednu navíc. Takže dohromady již provádíme zejména na sídlištích pět sečí za sezónu. Parterové trávníky, což jsou trávníky v parcích a centru města budou letos sečeny dokonce sedmkrát. Má to hned několik pozitiv. Kromě toho, že vycházíme vstříc občanům, kterým kvetoucí a vrostlá tráva způsobuje alergické reakce, eliminujeme častějším kosením množství klíšťat, jejichž kousnutí není příjemné a často bývá spojeno se závažným onemocněním, a nelze pominout ani fakt, že upravený trávník zvyšuje estetickou stránku města,“ uvedl primátor Michal Pobucký.

O údržbu městské zeleně se starají technické služby. „Do terénu jsme vyjeli 23. dubna. Nejvíce práce je tradičně v květnu a červnu, kdy tráva roste nejrychleji. Abychom první seč stihli co nejrychleji a tráva nestačila vysoko vyrůst, protože pak se špatně seče, jsou naši zaměstnanci v práci i o sobotách. V plném nasazení je deset traktorových sekaček, několik křovinořezů a ručních sekaček s pojezdem. Svahovité plochy s velkým sklonem jsou sečeny speciální sekačkou Spider,“ doplnil předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.

Technické služby mají na starost přes 174 hektarů travnatých ploch nejen ve městě, ale také v jeho místních částech Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky. Technické služby nezajišťují sečení travnatých ploch, které nepatří městu. 

Přehled těchto ploch včetně mapového vymezení a fotografie

Ve městě platí od loňského roku také vyhláška o údržbě a ochraně veřejné zeleně. Její vlastníci jsou povinni udržovat travnatou plochu formou sečí, a to nejméně dvakrát ročně.

První seč musí provést do 30. června a druhou nejpozději do 30. září. Následně jsou povinni zajistit odvoz posečené trávy, a to nejpozději do tří dnů po seči. V opačném případě se vystavují sankci za porušení obecně závazné vyhlášky, a to až do výše sto tisíc korun. Na plnění vyhlášky dohlíží úředníci životního prostředí a také strážníci městské policie. (vyhláška upravena v roce 2018 – 1/2018)

Harmonogram sečí (termíny mohou v návaznosti na klimatické podmínky a růst trávy upraveny) 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.