Soutěž je určena pro všechna statutární města v České republice, které soutěží o největší množství odevzdaných elektrospotřebičů do sběrných dvorů na jejich území. Hodnotícím kritériem je hmotnost zpětně odevzdaného elektrozařízení přepočtená na jednoho obyvatele.

„Naši občané třídí odpad, a i díky nim jsme na tom v porovnání s okolními městy dost dobře. Posledních pět let odevzdáváme každoročně v rámci zpětného odběru okolo 190 tun elektrozařízení a roste i množství přijatého nebezpečného odpadu. Zatímco v roce 2012 ho bylo 87 tun, loni už ho bylo 107 tun, tedy o 20 tun více. To jsou krásná čísla, kterými se můžeme díky pozitivnímu přístupu občanů k životnímu prostředí chlubit. Vítáme každou aktivitu, která v lidech podpoří kladný postoj k životnímu prostředí a motivuje je k tomu, aby sami přispěli k jeho vyšší kvalitě. Čím lepší životní prostředí budeme mít, o to příjemněji a lépe se nám bude žít,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Občané mohou zastaralé a nepoužívané domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí odevzdat ve čtyřech sběrných dvorech na území města. Vysloužilé elektrospotřebiče budou recyklovány a opět poslouží užitečnému účelu a zároveň nebudou představovat zátěž pro životní prostředí.

Přesné umístění sběrných dvorů ve Frýdku-Místku lze nalézt v novém mapovém prostředí na webových stránkách města.

Společnost Elektrowin a. s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.