„Cílem je omezit byznys s chudobou, zabránit přílivu nových nájemníků do soukromých ubytoven a zajistit v jejich blízkém okolí větší pořádek a klid. Sociálně slabé respektujeme, umíme se o ně postarat, ale nepřizpůsobivými občany nenecháme terorizovat naše slušné občany, kteří chtějí žít v klidu a bez obav,“ uvedl primátor Michal Pobucký. 

Ve vyjmenovaných domech a jejich okolí se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy. Opakovaně zde zasahovala městská policie i Policie ČR, která řešila nejen přestupky, ale také trestné činy. V domech jsou často spatřovány osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, dochází zde často k fyzickému napadání a vyhrožování.

To vše nepříznivě působí zejména na děti, které v těchto domech žijí. Některé z nich mají extrémně vysoký počet neomluvených hodin ve škole, pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí se zde setkali i s delikvencí dětí a s nedostatečnou péčí rodičů, závislých na návykových látkách, o jejich děti.  

„Doplatek na bydlení ve výše zmíněných domech nebude úřad práce vyplácet novým nájemníkům. Současným nájemníkům doplatek zrušit nelze,“ dodal primátor Pobucký.

Vyhlášené oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů:

dům č. p. 172, ulice F. Čejky 

dům č. p. 2062 a 2063, ulice Míru

dům č. p. 1346, ulice Míru

dům č. p. 1352, ulice Křižíkova

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.