Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

K dnešnímu dni vydal magistrát ve Frýdku-Místku 132 voličských průkazů. Při prezidentských volbách v roce 2013 to bylo zhruba 500 voličských průkazů. Největší zájem se letos ale teprve čeká.

Zájemci mohou o voličský průkaz požádat osobně, a to až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, což bude 10. ledna v 16 hodin. Zažádat mohou i písemně, a to nejpozději sedm dnů přede dnem volby, což je v tomto případě do 5. ledna 2018.

Voličské průkazy jsou vydávány pro obě kola volby, pokud volič výslovně nepožádá, že chce voličský průkaz jen na některé z kol volby.

Informace k volbám

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.