„V záři jsme vyhlásili v pořadí již třetí soutěž pro zdejší základní školy, chtěli jsme jednak podpořit tvořivost dětí, ale také jejich zručnost a pečlivost. Školám, které se do soutěže přihlásily, jsme dodali dřevěné hranoly, palubky a plotové desky, samozřejmě i nezbytný spojovací materiál jako jsou hřebíky a vruty. Náklady spojené s pořízením a přepravou materiálu do škol byly realizovány formou poskytnutí účelově určených věcných darů. Krmítka z dodaného materiálu děti vytvořily podle vlastních konstrukčních návrhů v rámci výuky či zájmových kroužků. Hotové výrobky měly být umístěny ve školních zahradách do 15. listopadu,“ vysvětlil předseda představenstva TS a. s. Jaromír Kohut.

Koncem listopadu speciálně vytvořená hodnotící komise ze zaměstnanců TS a. s. a magistrátu obešla všechny školy, které se do soutěže zapojily. Jednalo se o sedm základních škol a Středisko volného času Klíč. Při hodnocení se komise zaměřila především na úroveň a kreativitu vyrobených krmítek.

„Úrovní dětmi vyrobených krmítek jsme byli velice mile překvapeni a potěšeni. Školy pojaly tuto soutěž prestižně a s potřebnou pečlivostí. Všechna krmítka byla jedinečná, vybrat vítěze nebylo snadné. Nakonec jsme se ale shodli, že vítězem soutěže o nejlépe vybavenou školní zahradu krmítky pro ptactvo je Základní škola na ulici Pionýrů v Místku, jejíž krmítko bylo vskutku originální,“ uvedla členka hodnotící komise, vedoucí odboru školství Ilona Nowaková.

„Vítěz získá finanční dar ve výši deset tisíc korun na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí v soutěži zainteresovaných žáků na školním výletu v roce 2018,“ doplnil Jaromír Kohut.

Od listopadu probíhá již také druhý ročník soutěže o nejhezčí vánoční strom, ve které žáci zdobí stromy, které rostou v blízkosti škol. Zavěšení světelných řetězů a dětmi vyrobených ozdob provádí zaměstnanci technických služeb. Nejkrásnější školní strom bude komise vybírat v pondělí 11. prosince po setmění. Vítězná škola rovněž obdrží finanční dar ve výši deset tisíc korun.        

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.