Vyvráceny či zlomeny byly jednotlivé stromy. Vzniklo ale také skupinové poškození, a to v lokalitě ulice Lesní u volejbalového hřiště směrem k bývalým místeckým kasárnám. Byly zde vyvráceny vzrostlé smrky a modříny. Další stromy mají vlivem poryvů větru poškozen kořenový systém, což se projevuje nadzdvihnutým půdním povrchem v okolí paty kmene stromu.

Správce městských lesů (statutární město Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství) vyhodnotil poškození a navrhl pokácení 20-25 kusů stromů. Kácení bude zahájeno pravděpodobně v úterý 21. listopadu v závislosti na klimatických podmínkách.

„Cílem je zajištění bezpečnosti osob a stability okolního lesního porostu. Vykácením vznikne asi 400 metrů čtverečních velká holina, která ale bude hned na jaře příštího roku zalesněna vhodnými lesními dřevinami tak, jak nařizuje zákon o lesích,“ uvedl primátor Michal Pobucký. 

Veřejnost je žádána, aby dbala při návštěvě lesů zvýšené opatrnosti, a to nejen v těchto dnech, kdy probíhá zpracovávání kalamitních následků vichřice, ale i v rámci obecného užívání lesů v budoucnu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.