Statutární město Frýdek-Místek má 57 volebních okrsků a 46 295 voličů. Ve všech volebních místnostech budou letos patnáct let staré zástěny nahrazeny novými za dvě stě šedesát tisíc korun. Hrazeny budou částečně z dotace určené na výdaje spojené s volbami a částečně z městské kasy.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby měl u sebe potřebné doklady.

Občanková pohotovost

V případě, že by volič měl průkaz po době platnosti, lze vystavit dočasný občanský průkaz. Na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů v budově Palackého 115 v Místku bude po oba volební dny zabezpečena „občanková pohotovost“. 

V uvedený čas bude možné zhotovit dočasnou občanku pro ty, kteří ji mají propadlou, případně si včas nový doklad nevyzvedli. 

Hlasování mimo volební místnost

V případě závažných (zejména zdravotních) důvodů lze požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi (seznam kontaktů na volební komise) o možnost hlasování mimo volební místnost.

V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Tento způsob hlasování využívají zejména pacienti frýdecko-místecké nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných Gaudium nebo zařízení Charity Frýdek-Místek – Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké a Oáza pokoje.

Voličský průkaz

Voliči mohou do 18. října do 16 hodin žádat o vydání voličského průkazu, který je opravňuje volit v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 

Voličský průkaz si prozatím na magistrátu ve Frýdku-Místku vyzvedlo přes 400 voličů (v roce 2013 – 584 voličů).

Další informace o hlasování

Kdy a jak budou oznámeny výsledky voleb?

• výsledky zveřejňuje Český statistický úřad na svých stránkách volby.cz  
• výsledky jsou oznamovány po uzavření volebních místností průběžně, celkové výsledky jsou oznámeny Státní volební komisí

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.