V letošním roce skončí smlouva na dodávku těchto dvou komodit od dodavatelů, kteří městu nabídli nejnižší cenu na burze před dvěma lety. Proto se město letos opět zúčastnilo Českomoravské komoditní burzy Kladno, kde poptávalo na dvouleté období plyn a elektřinu pro magistrát, dvě desítky škol, zařízení sociální péče, technické služby a sportovních zařízení společnosti Sportplex.

Proti minulému období město ušetří na dodávkách plynu a elektrické energie přes 5,5 miliónu korun.  Největší úspory se nám podařilo dosáhnout u dodávek nízkonapěťové silové elektřiny. V minulosti nám ji dodávala společnost ČEZ Prodej za cenu 1 112 Kč/MWh. Od nového roku budeme mít nového dodavatele společnost CENTROPOL ENERGY, která nám dodá elektřinu nízkého napětí za 875 Kč/MWh, což je v konečném důsledku úspora přes 3,8 miliónu korun. Další velké úspory jsou v rámci dodávek plynu, které činí téměř 1,5 miliónu korun. U velkoodběru plynu byl rovněž pozměněn dodavatel, a to  z Pražské plynárenské na LAMA energy,“ uvedl náměstek primátora Jiří Kajzar.

Výhodou u nákupu prostřednictvím komoditní burzy je snížení administrativy s ním spojené na minimum. Po ukončení burzy jsou burzovním systémem vytvořeny závěrkové listy, které nahrazují kupní smlouvu. Obsahují cenové, platební a obchodní podmínky pro nákup a dodávku určité komodity, v případě města Frýdek-Místek plynu a elektřiny.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.