Hospic má kapacitu 43 lůžek. Zajišťuje péči nevyléčitelně nemocným klientům v terminálním stadiu, ale také klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí a jejichž pečovatelé potřebují čas na zotavenou.

„Za dva roky svého působení hospic poskytl služby 402 klientům, přičemž jen v tomto roce se jedná o 175 z nich. Máme zde i klientku, která se k nám pravidelně a ráda vrací. Libuše Grunová u nás byla již třikrát a v příštím roce oslaví úctyhodných sto let. Ona i její rodina a příbuzní si péči poskytovanou v našem zařízení velice chválí,“ řekl ředitel hospice Jan Jursa.

„Kromě hospicových, odlehčovacích a zdravotně sociálních služeb je pacientům a klientům poskytována řada doplňkových služeb, například canisterapie nebo bazální stimulace. Oblíbené jsou i volnočasové aktivity, například hrátky s pamětí, kondiční cvičení, zpívání, poslechové pořady nebo ruční práce, jejichž prostřednictvím se klienti navzájem poznávají, učí se novým dovednostem a udržují se tak v duševní i fyzické pohodě,“ uvedl náměstek primátora Libor Koval s tím, že své místo v žebříčku oblíbených činností mají také jednorázové akce v podobě výletů, ale také vernisáží a koncertů v prostorách hospice.

„Velký kus dobré práce odvádějí také dobrovolníci, kteří našim klientům dělají společnost, povídají si s nimi, naslouchají jim, předčítají jim z knih, ale také s nimi vycházejí na procházky místní zahradou. Dobrovolníci nenahrazují personál, ale přináší něco navíc. Času dobrovolníků a jejich nadšení, se kterým se vrhají do služeb ve prospěch potřebných, si velmi vážím a věřím, že jejich účast zvýšila prestiž našeho zařízení,“ dodal ředitel hospice Jan Jursa.

Hospic Frýdek-Místek je příspěvkovou organizací statutárního města Frýdku – Místku.  

Více na http://www.hospicfm.cz/

 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.