Oprava přivaděče vody z Vyšních Lhot do Žermanic začala v dubnu tohoto roku. To znamená, že do konce roku 2019 nebude možné převádět vodu z povodí řeky Morávky a tím nadlepšovat přítoky do nádrže Žermanice, která je zásobárnou vody pro dodávky průmyslovým odběratelům.

Na tuto situaci se vodohospodáři z Povodí Odry, s. p. připravovali od začátku letošního roku. V rámci povolené mimořádné manipulace akumulovali vodu z tajícího sněhu na přehradách Morávka, Žermanice i Olešná a připravili změnu pravidel spolupráce nádrží po dobu opravy přivaděče.

„Musíme se připravit na všechny možné varianty počasí. Před zahájením vlastních bouracích a stavebních prací jsme přivaděčem převedli maximální množství vody do vodního díla Žermanice, abychom se tak předzásobili. Ve spolupráci s ČVUT Praha jsme také navrhli úpravu spolupráce mezi jednotlivými zdroji ve vodohospodářské soustavě a ověřili si pravděpodobnost jednotlivých scénářů vývoje situace v průběhu roku. Dodávky vody nebudou při opravě přivaděče ohroženy, bude to však vyžadovat častější spolupráci vodních zdrojů,” informoval zástupce státního podniku Povodí Odry Petr Březina.

„Přivaděč tvoří umělé koryto vybudované v letech 1953 - 1958. Slouží ke gravitačnímu převodu vody z povodí řeky Morávky od jezu ve Vyšních Lhotách v říčním kilometru 11,334 do povodí řeky Lučiny, která je přítokem do údolní nádrže Žermanice. Technický stav přivaděče se vlivem postupujících let zhoršil. Zhotovitelem díla je na základě výběrového řízení společnost OHL ŽS s předpokládanými náklady zhruba 119 milionů korun, které budou hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry,” dodala Šárka Vlčková, tisková mluvčí státního podniku Povodí Odry.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.