Projektantem byla akciová společnost AQUATIS a zhotovitelem Sdružení ZVÁNOVEC, a.s. a Lesostavby Frýdek-Místek

„Jedná se o kategorii staveb s investičními náklady do 50 milionů korun sloužících k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě poměrů. Součástí kompletní rekonstrukce tohoto spádového stupně byla výstavba nového rybího přechodu na pravém břehu. Nové stavební úpravy tak zajišťují nejen migrační prostupnost pro vodní živočichy, ale i nápravu nevyhovujícího stavu objektu včetně stability koryta vodního toku Ostravice,” informoval ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

Podle tiskové mluvčí Šárky Vlčkové vodní dílo prvotně plní vodohospodářský účel, ale zároveň se hospodáři snažili, aby bylo i přátelské pro veřejnost. Vybrané betonové plochy tak byly zkrášleny malbami podle návrhů dětí ze základní školy ve Starém Městě u Frýdku-Místku. Námětem byl rybochod, co se v takovém rybochodu děje a jeho účel z pohledu dětské fantazie.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.