Přehrada Šance na řece Ostravici byla postavena v letech 1965 až 1969 v říčním kilometru 45,77 řeky. Její název je odvozen od bývalé železniční stanice Šance na zrušené železniční trati Ostravice - Bílá.

K přehradě se v sobotu již před půl osmou ráno začali scházet první zájemci. Na příjezdové účelové komunikaci přibývala osobní auta, která zaplnila celou její délku. Zástupy lidí se tvořily na prohlídku strojovny vtokového objektu, do kterého mohli návštěvníci vstupovat po železné lávce vedoucí nad přehradou v malých skupinách. Den otevřených dveří začal v 9.00, poslední prohlídka odstartovala ve 14.30 hodin.

Návštěvníci si mohli prohlédnou nově zrekonstruovanou cestu po koruně hráze v délce 342 metrů. Pořadatelé nabídli prohlídku injekční chodby, která začínala na levobřežní straně přehrady, kopírovala terén a končila na pravobřežní části hráze. K vidění byl pohled do drenážní šachtice a do odvodňovací chodby. Na trase prohlídky byly připraveny naučné tabule, které návštěvníky informovaly o technických parametrech rekonstruovaného díla. Podrobnosti vysvětlili přítomní průvodci. 

„Jsme rádi, že dnes přišlo tolik zájemců o zhlédnutí vodního díla Šance po rekonstrukci. Ta probíhala v letech 2015 - 2018. Důvodem rekonstrukce bylo zvýšení kapacity pro případ povodní. Dříve se přehrady navrhovaly na stoletou vodu, dneska se navrhují na tisíciletou vodu. Byla rozšířena hráz, rozšířen byl přeliv a skluz z 6 na 13 metrů a součástí bylo i další bezpečnostní technologické vylepšení. Po rekonstrukci přehrada může zadržet i 10 000letou vodu, což je pravděpodobně maximální povodeň. Shodou okolností si budeme letos 1. dubna připomínat padesát let od uvedení přehrady do zkušebního provozu. Je patrné, že si přehrada k padesátinám zasloužila rekonstrukci v ceně téměř 500 milionů korun,” informoval Dalibor Kratochvíl, zástupce Povodí Odry s. p.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.