Oprava probíhala od února 2016 a jejím cílem bylo stabilizovat koryto řeky a zabránit dnové erozi. Balvanitý skluz bude prostupný pro všechny vodní živočichy a nebude tvořit migrační bariéru.

"Stavba byla prováděna na suchu. Pro potřeby vybudování srubové konstrukce přelivové hrany byl na pravém břehu vybudován dočasný obtok," informoval investiční referent státního podniku Povodí Odry Tomáš Deml.

"Horní hrana skluzu byla provedena z modřínové kulatiny jako klenbovitá srubová konstrukce vyplněná lomovým kamenem, která je zakotvená do břehů pomocí betonových bloků obložených dlažbou s kamene. Skluzová plocha je tvořena balvany o průměru zhruba 1,2 m uloženými na výšku těsně za sebou, tak aby bylo dosaženo co největší drsnosti. Spodek skluzu je stabilizován dvojitým prahem z modřínové kulatiny zakotvené do dna," dodal Deml.

Kvůli ochraně vodních živočichů bylo na dno umístěno zhruba 40 velkých kamenů, které už nyní slouží jako zastíněné skrýše pro ryby. Na podzim letošního roku Povodí Odry provede náhradní výsadbu břehové a doprovodné zeleně.

„Oprava přišla státní podnik Povodí Odry na 5,8 milionů korun," doplnil Deml.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.