Takzvaný genofondový sad ovocných dřevin Krnovska vznikne na ploše 180 krát 95 metrů v krnovské lokalitě Horky v Chomýži.

„Město před několika lety nechalo zmapovat ovocné stromy, které se dochovaly v zahradách na Krnovsku. U těch, které byly vytipovány, se letos v únoru se uskutečnil odběr roubů a byly poslány k zapěstování do ovocných školek. Během jara a léta chceme dlouho neudržovanou plochu připravit a první listopadový víkend bychom se rádi společně s veřejností pustili do výsadby,“ popisuje Lukáš Matela ze spolku Slezské odrůdy a dodává, že zájemci si budou moci zasadit „svůj“ strom.

Sad by měl být součástí pastevního areálu, jehož projekt je už připraven, a který zahrnuje také dvě louky s vzácnou faunou a flórou, o něž pečovali ochranáři ze spolku Levrekův ostrov. Celý areál má být přístupný veřejnosti. „V rámci Krnovska se jedná o unikátní místo. Chceme proto i sad udržovat jako pravidelně sečenou květnatou louku s řídkým zastíněním stromy, čímž dojde ke zvětšení plochy pro život vzácných rostlin a živočichů,“ vysvětluje Matela.

Základem sadu budou dlouhověké stromy, které mohou růst i sto let, ty je však potřeba důkladně založit a zapěstovat. „Z tohoto důvodu jsou plody v prvních letech růstu nežádoucí, protože strom potřebuje investovat energii do své kostry. První sklizně se tak dočkáme přibližně za deset let,“ popisuje Matela s tím, že v budoucnu by se o úrodu mohl postarat i místní zpracovatel. „Úvahy o tom, zda město sad pronajme a o sklizeň se postará nájemce, nebo dokáže úrodu samo zužitkovat, jsou stále otevřené,“ dodává.

Náklady na založení sadu se pohybují okolo 100 tisíc korun. Část pokryje grant ČSOP, část město Krnov a v jednání je finanční podpora Nadace Partnerství.

Pokud se o založení sadu chcete dozvědět více, můžete ve čtvrtek 25. dubna v 18.00 hodin navštívit přednášku v knihovně. „Je pravděpodobné, že se nám začnou ozývat lidé, kteří mají na zahradě nějakou starou jabloň či hrušeň. Na přednášce si řekneme, jak v takovém případě postupovat. Už nyní lze tyto stromy hlásit do naší databáze na www.slezskeodrudy.cz,“ uzavírá Matela.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.