„Program budou tvořit přednášky z oblasti preventivního poradenství, zaměřené například na to, jak čelit podvodníkům a takzvaným šmejdům, jak se chovat v dopravě nebo co dělat, pokud se senior stane obětí trestného činu. Součástí bude rovněž exkurze do hasičské zbrojnice a nácvik první pomoci. Cyklus pak v závěru roku zakončí přednáška psychologa o úspěšném stárnutí a lekce tréninku paměti,“ popsala manažerka prevence kriminality Irena Šindlerová s tím, že vloni tento vzdělávací a osvětový program absolvovalo 24 účastníků.

Setkání se budou konat v přibližně měsíčních intervalech od dubna do letních prázdnin a poté od začátku školního roku do prosince vždy ve čtvrtek od 13.30 do 15.00 hodin v prostorách Základní školy Žižkova. „Celkem se uskuteční sedm tematických setkání a absolventi Senior akademie při slavnostním ukončení obdrží v obřadní síni radnice účastnický list,“ doplnila informace Irena Šindlerová.

Senior akademie je bezplatná. Zahájení a první přednáška s názvem Městská policie pomáhá seniorům se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna ve 13.30 hodin. Zájemci se mohou už nyní hlásit prostřednictvím e-mailu na adrese isindlerova@mukrnov.cz nebo telefonicky na čísle 554 697 400. Každý člen akademie bude dostávat pozvánky na jednotlivé přednášky a další zajímavé informace.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.