Andělská Hora byla založena jako horní město kolem roku 1540. Obec má historický znak s prvky z erbu Bruntálských z Vrbna. Jeho štít je dělen zlatým břevnem. V horním červeném poli jsou tři zlaté lilie, v dolním modrém jsou zkřížená hornická kladívka a horník s kolečkem.

V roce 1694 školní mládež iniciovala na Annabergu stavbu dřevěné kaple svaté Anny. Dne 27. července 1694 se začalo se stavbou. Práci dokončili postavením věže a báně  a 27. září 1696 byla kaple slavnostně vysvěcena. Na stavbě se podílelo mnoho prostých lidí, řemeslníků, radních, pomáhali rychtáři a kněží. Náklady pomohla uhradit velká sbírka.

Dřevěná kaple brzy přestala stačit. Náboženské cítění ke svaté Anně rok od roku sílilo a kaple nestačila pojmout stále se zvyšující počet účastníků poutí. Kaple měla kapacitu asi jedné stovky osob. Mnozí věřící museli stát před kaplí, mnohdy v nepohodě a často ve větru. Proto bylo rozhodnuto postavit nový zděný a prostornější poutní kostel.

V roce 1769 byla stavba zahájena a v následujícím roce, v pátek o svátku svaté Anny, 26. července 1770, byl kostel posvěcen. Později, 24. srpna 1772, za přítomnosti celé farnosti byl postaven před kostelem kříž, který vyrobil tesařský mistr Andreas Niessner. Farníci kostel stále zvelebovali. Objednali oltářní obraz, který namaloval císařský dvorní malíř ve Vídni Greipel.

Pak však přišla pohroma. Císař Josef II. poutní kostel v roce 1784 zrušil. Obec Andělská Hora usilovala o jeho záchranu. V roce 1786 jí byl prodán s podmínkou, že kostel zboří. Tu však město nesplnilo. Po smrti Josefa II. se obrátili radní v roce 1795 k císaři Františku II. s žádostí o obnovení bohoslužeb.

Stejně těžké období následovalo v dobách komunistického režimu. Bohoslužby se zde přestaly konat a kostel pro nedostatek pravidelné údržby chátral. Ničily ho živly a vandalové. Obrat nastal až po roce 1989. Od roku 1992 byla obnovena tradice poutí. Vlastník kostela Město Andělská Hora se dlouhodobě snaží o jeho obnovu. Byla již opravena střecha, okenní otvory byly osazeny novými rámy a zaskleny, čímž se zabránilo dalšímu chátrání. Akademická malířka Magdalena Černá zrestaurovala oltářní obraz sv. Anny. Dva další velkoplošné obrazy Vjezd do Jeruzaléma a Kristus v krajině zrestaurovala akademická malířka a restaurátorka MgA. Blanka Valchářová.

Ještě v tomto roce by obec mohla získat dotaci z Evropských fondů  na velkou opravu a tak bude moci tuto skvostnou barokní památku opatřit novou fasádou.

Na pouti nechyběly tradiční atrakce jako střelnice či kolotoč, stánky s občerstvením i dechová hudba. Celé návrší Anenského vrhu zaplnily davy poutníků z blízka i z daleka. Zážitkem bylo také vystoupení Pěveckého sboru města Vrbna pod Pradědem.

Je naděje, že příští pouť v roce 2013 se již bude konat v celkově opraveném kostele a poutníci ho uvidí po dlouhých desetiletích v jeho původní kráse.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.