Velmi aktivní mladík vystoupil 24. července 1848 v říšském sněmu s návrhem okamžitého zrušení poddanského poměru, což mělo dalekosáhlé důsledky. Někde se již ale robota nepraktikovala, nahradily ji peněžní nebo naturální dávky.

Konec poddanství

Nechť říšský sněm prohlásí: od nynějška se ruší poddanské vztahy včetně všech z toho pramenících práv a povinností, s výhradou definice, zdali a jakým způsobem bude poskytnuto odškodnění, znělo u úst Hanse Kudlicha.

Zákon byl přijat 7. září 1848, robota zrušena, císař Ferdinand V. podepsal zákon 9. září. Čtyřiadvacátého září 1848 přišlo do Vídně na 30 000 sedláků, v pochodňovém průvodu oslavovali Kudlicha, kterého nazvali „osvoboditelem sedláků". Jenže poslanec se zapletl do revolučního kvasu a byl hledán policií.

Byl na něho vydán zatykač, takže odjel do Švýcarska, kde vystudoval medicínu. V Rakousku ho odsoudili v roce 1854 k trestu smrti, proto odjel do Spojených států, kde vykonával lékařskou praxi. Zemřel v roce 1917. Jeho posledním přáním byl návrat do vlasti.

Idol německých sedláků a měšťanů

Kudlich byl znám především v německy mluvícím prostředí, ke Slovanům měl trochu přezíravý postoj, byl hodně nacionalisticky zaměřen. Češi ho moc nemuseli.

Přestože působil v Americe, velmi se zajímal o dění ve staré vlasti, kam se, nyní do Rakousko-Uherska, mohl podívat až v 70. letech 19. století. To většinou řečnil u odhalování pomníků, které ho oslavovaly a připomínaly zrušení roboty. To také byla příležitost pro nespokojené německé nacionalisty, kteří s Čechy nijak dobře nevycházeli. V dobovém českém tisku se objevovaly titulky jako Hans Kudlich zase straší v Čechách (Národní listy 24. 8. 1888).

Kudlichovi byly postaveny desítky pomníků, některé po nastolení republiky zanikly, zrovna jako symboly připomínající Habsburky.  Ale na většinou německém území byly zase obnoveny, hlavně na nich byly makety pluhů. V rodném Úvalně Kudlichovi postavili roku 1913 kamennou rozhlednu, z které je minimuzeum, další připomínka je v obci v pamětní síni.

Popel leží v Úvalně

Roku 1925 nechali místní Němci převézt popel manželů Kudlichových do republiky, slavnostně ho uložili v pamětní síni rozhledny. Po válce byl umístěn do hrobu na místním hřbitově. Ten byl několikrát poškozen, režim nestál o připomínku na Kudlicha.

Po roce 1989 se začala zanedbaná rozhledna v Úvalně opravovat, zbytky popela do ní přenesli v roce 2000. V rozhledně jsou na panelech vyfoceny pomníky Kudlichovi v Čechách a na Moravě (64), ale i v Rakousku, Německu a USA.

Pod rozhlednou najdete skvělé koupaliště.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.