Město Frýdlant v Čechách je centrem oblasti Frýdlantského výběžku. Bohatý život minulosti stále potvrzují svědkové na zemi i v podzemí. Dříve kvetla výroba suken, zpracování zemědělských plodin a zpracování železa. Bohatá je i hornická minulost. Dobývaly se rudy,  z hlíny vytvářeli kamnáři nádherné kachle a kameninové výrobky. Zajímavá byla výroba porcelánových fajfek.

Po staletí sem láká návštěvníky voda s léčivými účinky. Stejně hojivé účinky má i zvláštní  prostředí, působící na psychiku a na fyzickou kondici. Vedle pohodové krajiny jsou v okolí nejkrásnější místa hor včetně vrcholu Smrku.

Osídlení oblasti se datuje do jedenáctého století, hrad ve Frýdlantu měl být postaven ve třináctém století a zámek spolu s nádhernou kaplí svaté Anny na sklonku šestnáctého století.

Renesanční hrobka

K výrazné změně v objektech došlo za vlády Redernů, kdy byla vybudována překrásná hrobka Melchiora z Redernů, nejhezčí renesanční památka v Čechách.  Je umístěna v kostele Nalezení svatého Kříže. Okolí kostela zdobí zastavení křížové cesty.

Pro návštěvníka bude určitě zajímavé navštívit také frýdlantskou rozhlednu. 

Muzeum v objektu pseudorenesanční radnice je zasvěceno minulosti, jeho výstavní síň poskytne návštěvníkovi obraz nedávný s tématem Jak praly naše babičky.

Otevřeno je i další muzeum v bývalém špitálku. Zajímavé jsou i měšťanské domy, které  zdobí náměstí spolu s pseudorenesanční radnicí z konce devatenáctého století. Všemu tomu vládne socha Albrechta Valdštejna s její téměř mýtickou legendou.

Valdštejnské slavnosti

Valdštejnské slavnosti přivítají první návštěvníky již v pátek, kdy se po městě  rozezní nejrůznější tóny hudebních skupin, v multižánrovém programu spíše současných skupin a žáků hudební školy včetně tanečníků.

Devítihodinový program bude volně přístupný. Pro sobotní program připravili pořadatelé celodenní představení, jehož vyvrcholením bude příjezd Valdštejna na náměstí s průvodem a odjezd do bitvy, která se uskuteční odpoledne na louce za motorestem.

Pro děti je připraven samostatný program plný kejklířů, pohádek a šermu. Hlavní šermířská vystoupení se uskuteční na náměstí. Večer pak průvod s pochodněmi, ohňová show a ohňostroj.

Valdštejn se opět objeví i v neděli se svou armádou, čítající na čtyři sta žoldnéřů a provede přehlídku s triumfálním pochodem. V kostele se bude sloužit valdštejnská mše a odpoledne vyvrcholí velkolepým válečným střetnutím.

Po celou dobu oslav náměstí zaplní stánky s nejrůznějšími výrobky, především připomínajícími valdštejnskou dobu a s obsluhou další historická období. Stejně tak návštěvníci mohou ochutnat různé pochoutky.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.