Knihovny na našem území existují již celá staletí v podobě např. zámeckých nebo klášterních knihoven. Na začátku 20. století byly ve městech a obcích zakládány také knihovny školní nebo knihovny různých vzdělávacích, kulturních a osvětových spolků, mnohé založil Sokol, Orel, hasiči. Řád do rozvoje knihovnictví dal v roce 1919 zákon o veřejných knihovnách obecních, který zavedl povinnost zřizovat veřejné knihovny ve všech politických obcích a také povinnost zakládat samostatné menšinové knihovny v obcích s národnostními menšinami. Na konci 20. let minulého století existovala již velmi hustá síť veřejných knihoven – jedna veřejná knihovna na 813 obyvatel.

Výstava Prvorepublikové knihovnictví mapuje období před vznikem knihovnického zákona a dotýká se v omezené míře knihovnictví až do poloviny dvacátého století. Základ ovšem tvoří dobové materiály z období první republiky, které představují významné osobnosti knihovnictví nejen Ostravy, ale celého našeho regionu, provoz knihoven a další zajímavosti.

Knihy mějte pobaleny bez mastných skvrn, prohlížejte je, nejsou-li v nich „záložky“ nepořádných čtenářů, tedy hřebínky, motouzy, vyčesané vlasy, slupky ze salámů, jak už se to tak v knihách nachází. Jak vidno z tohoto úryvku z textu výstavy, v mnohém se dnešní čtenáři od těch prvorepublikových neliší, i dnes nacházejí knihovníci ve vracených publikacích naprosto neuvěřitelné „záložky“. Právě proto budou mnohé texty a dokumenty pro návštěvníky úsměvným překvapením.

Část výstavy týkající se regionální historie a obecných zajímavostí připravili pracovníci Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a část představující knihovnictví a čtenářství Ostravy a Ostravska pracovníci Knihovny města Ostravy. Do konce listopadu bude každá z knihoven představovat ve svých prostorách vlastní vytvořenou výstavu, v prosinci se obě části vymění. Výstava Prvorepublikové knihovnictví vznikla v rámci projektu Sensační tourné světem první republiky, který finančně podpořilo statutární město Ostrava.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.