V roce 1983 začínal jako režisér v Divadle bratří Mrštíků, od roku 1990 byl uměleckým šéfem, o tři roky později ředitelem „druhé“ brněnské činoherní scény. Krátce působil v pražském Národním divadle, kde připravil několik úspěšných inscenací. Připomeňme např. Ptákoviny podle Aristofana (1987).

V roce 2004 se otevírá Hudební scéna Městského divadla Brno (název MdB od 1996.) Pro svou ideu získával S. Moša nutnou podporu, překonat musel nejednu překážku. Výsledkem je moderní velké divadlo, téměř vždy zcela zaplněné, představení dlouho předem vyprodaná. Také program unikátní. Každoročně několik premiérových titulů hudebních představení.

Činohra, ve zdařile restaurovaném prostředí, nestojí v pozadí. Obě scény staví na stabilizovaném tvůrčím týmu a hereckém ansámblu. Divák a jeho spokojenost jsou důležitým kritériem. Sousedství budov včetně zázemí, daly vznik zajímavému prostoru. – Divadelní dvůr umožňuje konání open-air akcí.

Moša režisér má za sebou přes sto padesát inscenací. Mnohé sklidily ohlas a uznání, získaly ocenění, včetně zahraničních. Zde vytvořil přes čtyřicet scénických výprav a inscenací, hostuje na více evropských scénách. Úspěšné jsou např. jeho režie open-air představení ve Švýcarsku.

Z množství titulů na domácí scéně namátkou: ze starších – Pravda o zkáze Sodomy, dramatizace a režie románu I. Kříže, z nových: Skleněný pokoj dle románu Simona Mawera. Z muzikálových inscenací např. Probuzení jara, Flashdance, Duch, Titanic. Jako libretista a textař spolupracoval se Z.Mertou (Sny svatojánských nocí, Bastard, Babylon aj.), s P. Ulrychem (Radúz a Mahulena, Koločava, Markéta Lazarová) a dalšími.

Manažer, režisér, dramatik, libretista, textař… Všechny role se váží na sebe, vzájemně podmiňují, ve všech dosáhl výrazných úspěchů.

Moša je vynikajícím řídícím a organizačním pracovníkem. Dokáže vytvořit a stmelit vysoce výkonný tým, motivovat a zúročit potenciál všech členů. Umí jednat, přesvědčit a získat, příkladný je jeho vstřícný, bezprostřední, osobní vztah k lidem. Při zaujetí i nadšení pro věc je pozitivně laděným, nesmírně pracovitým workholikem. Při enormní časové vytíženosti, umí najít časovou skulinu. Pro maličkost, či ty, kteří nezaujímají zásadní místo v široké množině vztahů, které je pro divadlo a úspěšný chod, třeba pěstovat a tmelit.

Je z těch, jichž je vždy málo: osobností s vizí, které ji dokážou přetavit v realitu.

Rozpětím činností, myslí a srdcem je Stanislav Moša divadelníkem v ryzím smyslu slova. Také Brňanem. Vícekrát odmítl nabídky z Prahy i zahraničí. Je jednou z nemnoha výrazných uměleckých osobností, které ve městě setrvaly a pro jeho věhlas vykonaly mnoho.

12. února Stanislav Moša, ředitel MdB a předseda Asociace profesionálních divadel oslaví na Hudební scéně šedesáté narozeniny. Dnes věk, kdy jubilant má před sebou řadu dalších let k tvůrčí práci i osobnímu naplnění ku prospěchu divadla, města a jeho kultury. Upřímný potlesk, který běžně na otevřené scéně sklízejí především herci, náleží tentokrát jemu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.