Vesnice a města si většinou kupují kompostérů podstatně více. Vystačíte si s jedenačtyřiceti kusy?

Ano. Doplňují totiž systém komunitního kompostování, který jsme vybudovali v roce 2012 v rámci Jilemnicka, svazku obcí. V naší vesnici rotuje po pěti místech, vždy od 1. dubna do 15. listopadu, velkoobjemový kontejner o objemu šesti kubíků. Občané vědí, kdy bude v blízkosti jejich obydlí a odkládají do něj posečenou trávu, větve z ovocných stromů, živých plotů, keřů, přebytků ze zahrádek apod. Jiří Lejdar, který u nás pečuje o veřejnou zeleň, zaplněné kontejnery průběžně odváží do kompostárny v sousední Bukovině u Čisté.

Těší mne, že si lidé na tuto službu poměrně rychle zvykli. Už nepálí větve a trávu na svých zahradách a neznečišťují tak ovzduší v naší údolní obci. Zbytky stromů a keřů přestali odkládat na břeh místního potoka Olešnice. Jeho koryto se při velké vodě zanášelo zejména v nižší části Čisté, což způsobovalo nemalé starosti.

Pro koho jsou tedy nové kompostéry určeny?

Projevili o ně zájem občané s malou zahrádkou a také starší lidé, pro něž je problém odvážet bioodpad k velkoobjemovému kontejneru. Na obecním úřadu s nimi jen sepíšeme smlouvu o zápůjčce kompostérů o objemu 720 litrů.

Jsou zhotoveny z recyklovaného plastu a zakoupili jste je u českého výrobce Jelínek-Trading. Proč jste se rozhodli právě pro tohoto dodavatele?

Objednávku dokázali vyřídit nejrychleji a také za nejpřijatelnější cenu. Celkem jsme za kompostéry K700 zaplatili 75 tisíc korun, přičemž 51 tisíci korunami přispěl Liberecký kraj. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.