V převážně borovém lese, nyní hojně zahoubovaném, klasické hřiby, kozáky a křemenáče téměř výstavní přímo volají k sebrání, narazíte na pár pozoruhodných výtvorů, které zde zanechali předci. Naši tedy ne, území bylo německé, to je patrné i z nápisů v pískovci.

Velkým propagátorem místních krás byl řídící učitel z Kunratic Karel (Karl) Beckert, jemu je i dedikována Karlova vyhlídka, ve skále zapuštěná lavice s nápisem. Čistá a nedávno obnovená. Spolu s ním se na propagaci a výzdobě okolí podílel četnický strážmistr Josef Bundesman.

Roku 1834 vytesaldo pískovcového bloku  skalní kapli kunratický sedlák Franz Bělic, o sto let později ji renovovali. Oba muži byli členy sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy (Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen). Cesta není dobře značená, objekty ve skalách musíte povětšinou hledat, ale stojí to za to.

V kapli stála původně  dřevěná soška Bolestné Panny Marie, později ji nahradil obraz Madony. Bundesman ji jako silně věřící věnoval za záchranu života při silné bouři na cestě lodí do Ameriky.

Ve skalách je i uměle upravená jeskyně Waltro, dlouhá je 8 metrů, za 2. světové války sloužila jako úkryt partyzánů. Roku 1933 vedl skalami, tehdy tu nebyl vzrostlý les, krátký turistický okruh. Zahrnoval i další skalní objekt, Dutý kámen, který Beckert s Bundesmanem upravili jako vyhlídku. Vytesali tu schody, lavice, místo bylo turisticky hojně navštěvované, skalní oblast tu je pozoruhodná především sloupkovým rozpadem pískovce. Odbočka k němu je značena nad skalní kaplí, ke Kameni je to zhruba 1,5 kilometru.

Ve skalách po okolí je několik vytesaných reliéfů s náboženskou tematikou. Útěk svaté rodiny do Egypta a Nejsvětější Trojice jsou vytesány u Třídomí, u Travníku Ukřižování. O jejich zachování, obnovení a záchranu se stará Spolek Drobné památky severních Čech.  

Další se zachovaly na Skále smrti nedaleko Kunratic.

Po odsunu Němců se na skály pomalu zapomnělo, k jejich znovuobjevování přispívají od začátku tohoto století místní nadšenci. Mnoho lidé tu naštěstí nepotkáte, příroda je tu nádherná a velmi zachovalá.

V Lužických horách je mnoho krásných míst, zdejší lidová architektura je jedinečná.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.