Byla léčitelkou a ochránkyní chudých. Přičinila se o  založení dominikánských klášterů v Turnově a Jablonném v Podještědí, kde je pochována.

V neděli 15. května se uskuteční v 16 hodin slavnostní přenesení relikvie sv. Zdislavy z Baziliky minor sv. Zdislavy a sv. Vavřince na zámek Lemberk, uložení ostatků a krátká adorace v kapli Seslání Ducha svatého. Od 18 hodin zde proběhne tradiční svatodušní bohoslužba.

Relikviář bude v kapli

„Nápad k uložení relikvie sv. Zdislavy na Lemberku vznikl loni v květnu při hlavní pouti k hrobu Zdislavy z Lemberka. Během oficiálního setkání představitelů města, církve, kraje a zámku byla nadnesena myšlenka, že ostatky Zdislavy se nacházejí na mnohých místech v republice i zahraničí, ale na zámku chybí. Termín jsme se domluvili na 15. května 2016 - na svátek Seslání Ducha svatého, kterému je naše kaple zasvěcena,” informovala kastelánka zámku Mgr. Renata Černá.

„Během zimy byl  zhotoven dřevěný relikviář, kam bude ostatek sv. Zdislavy slavnostně uložen. Relikviář pak bude natrvalo umístěn na bočním oltáři zámecké kaple a návštěvníci jej budou moci vidět a uctít vždy během prohlídky zámku. Výjimkou bude Zdislavská pouť (28. května), kdy bude relikviář umístěn do Zdislaviny světničky, která je již tradičně volně zpřístupňována poutníkům, aby tak mohli v klidu uctít a pomodlit se u této významné světice,” dodala kastelánka.

Zdislava z Lemberka podle Kroniky tak řečeného Dalimila během svého života proslula dobročinností, milosrdenstvím i schopností uzdravovat. Stala se léčitelkou nemocných, ochránkyní chudých a opuštěných, zejména v dobách válečných nepokojů.

Přestože byla krátce po své smrti označována za svatou, oficiálního potvrzení kultu se dočkala teprve ve 20. století. Dne 28. srpna 1907 byla papežem Piem X. blahoslavena a 21. května 1995 papežem Janem Pavlem II. svatořečena. Uctívána je především jako patronka rodin a ochránkyně nemocných. Od roku 2000 je Zdislava z Lemberka také patronkou Litoměřické diecéze a od roku 2002 patronkou Libereckého kraje.

Krutí Bredové

Opačným extrémem na Lemberku byli nizozemští Bredové, kteří na panství přišli po Bílé hoře. Z období jejich vlády pochází popěvek sedláků Běda, běda, koupil nás Breda. Roku 1680 muselo proti povstalým sedlákům, na něž uvalili těžkou robotu, zasáhnout vojsko. Do dnešní podoby přebudovali zámek, jenž si zachoval hradní podobu Clam-Gallasové, majitelé frýdlantského panství.

Plánované akce na Lamberku:

14. května: Gipsy Fire – Koncert Pavla Šporcla s cimbálovou kapelou Gipsy Way Ensemble.

28. – 29. května: Zdislavská pouť. Zpřístupnění středověké věže. Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku. Věž bude otevřena po celý den od 9 do 16 hodin.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.