Vydat se do Svojkova na Českolipsku může návštěvníka přivést do rozpaků. Kde zastavit a prohlídnout si přírodní nebo lidskou rukou vytvořené pamětihodnosti a poddat se zvláštnímu duchovnímu ovzduší v lesích a mezi skalními masivy pískovců. 

Brniště nabídne stezku vodníků, Velenice Boží hrob vytesaný ve skále nebo Pekelné doly. Bez zajímavosti není ani pohled do sklářské tradice kraje v Lindavě. Jeskyní je zde bezpočtu, vznikaly jako místa zdroje surovin pro výrobu skla, několik z nich bylo obýváno poustevníky, z nichž nejkrásnější s nádherným výhledem je jeskyně Samuelova přímo nad Sloupem v Čechách.

Kraj v okolí Sloupu v Čechách dýchá bohatým duchovním životem. Příroda umožnila úkryty pro poustevníky v jeskyních a sloupský hrad byl osídlen poustevníkem. Návštěvník zde nenajde velké katedrály nebo baziliky mimo Jablonné v Podještědí a klášter v nedaleké České Lípě.

Opomenout nelze však kostel sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Valtinově z roku 1729, původně postavený jako kaple na hřbitově. Nedávno byla zde objevena vzácná malba iluzivního oltáře. Dnes je vedle kostela fotbalové hřiště, ale v pozadí lze  obdivovat řadu soch svatých, Kalvárii, kříž s Kristem a masový hrob vojáků z bitvy u Hochkirchu 1758. 

Neutralizací prohýřených nocí se tak může stát právě návštěva památek ve skalách nedaleko Sloupu a především Modlivý důl ve Svojkově. Nad malou obcí se pnou Svojkovské skály s vrcholem Slavíček 535 m. n. m. Jsou součástí Cvikovské pahorkatiny a mají zvláštní svéráz. Prudké výstupy, skalnaté průrvy a místy vyhlídky do kraje. Pískovec, z něhož jsou skály stvořeny má zbarvení do krásných žlutých odstínů. Bludištěm skalních obrů vede návštěvníka zelená okružní stezka. Při dobrém počasí dovede z Dědových kamenů nabídnout nádherný zážitek pohledem do krajiny.

K nejnavštěvovanějším místům Svojkovských skal patří Modlivý důl, poutní místo se skalní kaplí a křížovou cestou, renovované v roce 2011 a doplněné sochou Panny Marie. Je přístupné i méně zdatným seniorům asi půl kilometru od svojkovského zámečku, kde je parkoviště a v letních měsících i kiosek.

Dříve místo sloužilo uhlířům, kteří zde vyráběli kolomaz. Poutním místem se stalo o hodně později, až v 18. století. Tehdy zde pivovarský sládek umístil svatý obrázek a začalo se šířit, že Panna Maria na tom místě koná zázraky. Historické prameny dokládají v roce 1772 první procesí věřících z České Lípy.

Kapli ve skále vytesal místní zedník Josef Sacher koncem století. Proti pobožnostem v lese se ohrazovala místní diecéze a zakazovala věřícím chodit ke kapli. Sochy a celou výzdobu přestěhovali do kostela. V 19. století už se tady konaly pobožnosti běžně. Modlivý důl se právě v čase přelomu roku může stát místem pro rozjímání a neutralizace hýřivého života.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.