Ve městě po roce 1989 působí pěvecký Severočeský filharmonický sbor, vedený Josefem Zadinou a známý je dětský sbor se sbormistrem Petrem Novákem. Oba se zaměřují na konání jednotlivých koncertů a jsou známy i v zahraničí. Filharmonický sbor sakrálními skladbami, z nichž vynikajícího vrcholu dosáhl interpretací Beethovenovy Missy Solemnis.

Oba kolektivy hudebně zviditelňovaly Českou Lípu, avšak svým repertoárem a stejnými interprety nebyly pro milovníky hudby příliš inspirativními kolektivy. Kultura ve městě měla tradiční charakter bez významnější reprezentace a její rozvoj se přikláněl spíše k intenzívním tendencím.

Martin Prokeš působil v kolektivu Davida Ebena Schola Gregoriana Pragensis jako zpěvák, ale také jako manažer. Nazpíval několik hudebních disků, procestoval řadu zemí a hlavně se naučil dramaturgii a současně řízení pěveckého kolektivu po stránce manažerské. Ve sboru Davida Ebena úspěšný zpěvák se před před patnácti léty rozhodl z malého města vytvořit hudební metropoli a dokázat, že i venkov může nabídnout vynikající hudbu.

Myšlenka připravit kvalitní koncerty s nejlepšími hudebníky byla možná i s aspirací na pozici ředitele kulturního domu. Nedokázal však skloubit náročnost vlastní pěvecké angažovanosti, dramaturgii a řízení kulturního domu. Rozhoduje se opustit vázanost na státní instituce a zakládá vlastní firmu, jejímž tematickým cílem je pořádání profesionálních koncertů.

Svou úžasnou pracovitostí, houževnatostí a současně neuvěřitelným inspirativním myšlením dokázal i za těžkých finančních podmínek rozvinout až extrémně náročný kolotoč koncertů, dnešní Lípu Musiku.

Česká Lípa je městem s bohatou historií, kde na území sídlily nejen české kmeny, ale i kmeny Lužických Srbů a později zde nacházely soužití i s německými občany. Četné památky jako vodní hrad Lipý, augustiniánský klášter s bazilikou Všech svatých nebo renesanční letohrádek Červený dům, na náměstí sloup Nejsvětější trojice a zachovalá historická zástavba jsou nádhernými kulisami i místy, kde je Martinem Prokešem připravována podzimní několikatýdenní hudební hostina.

Lépe navázat na historii města, jeho tradice už snad ani nebylo možné. Pokud život ve městě měnily války nebo hospodářský rozvoj, pak současnou změnu způsobila hudba. Česká Lípa je skutečným centrem muziky nejen pro Euroregion Nisa, ale dnes už je známá svou muzikálností ve značné části Evropy.

Letošní ročník, jubilující patnáctý, nabídne posluchačům od 14. září do 10. listopadu 23 koncertů. Ruiny hradu Oybín, kostel v Schirgiswalde, sportovní hala v České Lípě, kostel sv. Barbory v Zahrádkách, Prysk, Žitava a další místa budou letos dějištěm festivalu Lípa Musica. Posledním koncertem vyvrcholí hudební podzim v libereckém kulturním domě vystoupením České filharmonie.

Letošní Musica bude mít exkluzívní předehru před prázdninami, kdy do města přijede oslavit narozeniny vynikající zpěvačka Gabriela Beňačková. Koncert v Jiráskově divadle se uskuteční 12. června.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.