Březnovým exponátem muzea je unikátní knížka Hledači zlata v Jizerských horách stará sto let, která je dávno zapomenutá a není ani v knihovnách České republiky. Dílo, které napsal vrchní učitel W. Winkler v roce 1915, je pozoruhodné z více směrů. Zabývá se pohádkově laděným tématem dávných prospektorů, alchymistů a hledačů zlata, po nichž dodnes ve skalních oblastech nacházíme značky vyryté do skal.

Vlastivědné muzeum a galerie začalo s představováním zapomenutých německých umělců svého města již v roce 2010. Jako první přišel na řadu nadaný autodidakt Wilhelm Reichelt, následoval akademicky vzdělaný profesor kreslení na českolipské reálce a gymnáziu Eduard Steffen.

Letos přichází na řadu veřejnosti téměř neznámý Johann Siegert (1870 - 1939). Známé jsou pouze jeho práce pro Severočeský výletní klub, mezi nimi např. v roce 1898 diplom ke jmenování Wenzela Heimricha čestným členem Excursions-Clubu nebo v roce 1907 návrh na pohlednici k příležitosti odhalení pomníku Amanda Paudlera v městském parku.

Excursions-Clubu také věnoval v roce 1897 soubor 35 svých fotografií s náměty z Českolipska. Litografie podle jeho kreseb mostu přes severní rameno Ploučnice před Dlouhou branou tvořily v roce 1898 také výtvarný doprovod publikace Wenzela Heimricha o tomto mostu. Podle sdělení pamětníků  své obrazy téměř neprodával, a proto se mezi obyvateli města jeho jméno nestalo známým.

Až důsledným výzkumem pracovníků českolipského muzea se podařilo shromáždit informace o jeho díle. Tvoří je několik souborů. Početný soubor jeho kreseb z doby drážďanských studií vlastní českolipské muzeum, velkou sbírku jeho obrazů a kreseb vlastní rodiny jeho příbuzných.

Díky jejich pochopení se podařilo v srpnu 2015 objevit další obsáhlý konvolut jeho děl, které obohacují pohled na umělce zejména jako portrétisty. Výstavu s názvem Neznámý umělec Johann Siegert (1870-1939) můžete navštívit v muzejní galerii Chodba do konce srpna tohoto roku.

Druhá výstava nese název O zrcadlech a jiné eseje a představí nám v Galerii Jídelna dílo Markéty Váradiové, která je rodačkou z Jablonce nad Nisou. Práci Markéty Váradiové charakterizuje vědecký přístup a minimalistické technicistní provedení, které je pevně spojeno s jistým druhem duchovního přesahu. Divák si může při hledání podstaty obrazů vytvářet svůj náhled do podvědomí autorky.

Použití zrcadel a matematicky vytvářené obrazy s nekonečnou četností škály tvarů připomíná návraty až k dětské prostotě, obdivující změnu barev i kombinací. Jako studentka jablonecké školy se seznámila se sklářskou tvorbou, kdy právě sklářské výrobky dovedou vytvářet nové neznámé tvary krasohledu.

Vytváří zrcadly přírodní monumentální instalace do krajiny, objekty a instalace, reliéfy, fotografii a malbu. Uvažování o proměnách tvaru, materiálu, architektuře a prostoru spojuje minimalistická rovina uměleckého výtvarného projevu. Pro Galerii Jídelna autorka připravila několik cyklů zrcadlových objektů a obrazů. Tato výstava potrvá do 24. dubna.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.