V malebném údolí řeky Ploučnice, kde vodní tok vytváří romantické meandry a slepá ramena, vystavěl koncem 13. století rod Ronovců vodní hrad Lipý. Slibný rozvoj hradu i města zastavily, jako na mnoha jiných místech, husitské války. Hrad posloužil husitům jako nejsevernější základna pro výpady do Lužice.

Od 16. století, kdy byl hrad přestavěn na zámek, jej měla v držení celá řada pánů a postupně ztrácel na významu. Změny přineslo až 19. století, kdy město i s panským sídlem zachvátil požár, a následná přeměna hradu na továrnu a cukrovou rafinerii. 

V období německé okupace přerušil snahy o obnovení nedostatek peněz. Roku 1957 bylo dílo zkázy dokonáno, když v únoru z příkazu Národního výboru proběhl odstřel hlavní zámecké budovy. Od té doby celý areál pustl a na dlouhé období upadl v zapomnění. 

Změnu přinesla až 90. léta. Tehdejší starosta Zdeněk Pokorný se zasadil o záchranné práce včetně archeologických prací. Archeologický průzkum České Lípy přinesl zajímavé poznatky o původu města a panského sídla a současně také začala probíhat rehabilitace celého areálu. Město Česká Lípa pokračuje v renovacích dodnes a vytváří tím turisticky atraktivní prostor.

V současné době je hrad přístupný veřejnosti. Jeho dominantu tvoří mohutná hradba a dvě branské věže. Trasa prohlídkového okruhu vás provede přes hradní nádvoří, sklepením s ukázkou archeologických nálezů do jediné dochované stavby – branské věže, ve které je expozice připomínající život na zámku na přelomu 19. a 20. století. Nádvoří hradu slouží také jako scéna pod širým nebem pro kulturní akce.

Právě na nádvoří hradu prožijete 8. prosince Vánoce v duchu staročeských tradic. Nenechte si ujít tradiční vánoční jarmark se zabíjačkou, výrobou a prodejem zabíjačkových specialit, hudebním a divadelním představením, živým zvířecím betlémem nebo s čerty v gotických sklepích.

Další informace

Pokud máte vodní hrad Lipý rádi, můžete jej podpořit v hlasování o nejlepší proměnu 10. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn: http://cestamipromen.cz/hlasovani. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.