„Povodňový štáb nám v úterý oznámil, že Novozámecký rybník má plnou kapacitu a zvyšuje se tak odtok Robečského potoka. Pro nás to znamenalo skokové zvýšení průtoku z 15 na 27 kubíků. Zaplaveno bylo 25 domů,“ popisuje Jan Mečíř (nez.), starosta Stružnice, malé obce ležící v těsné blízkosti řeky Ploučnice a několika jejích přítoků.

Podle jeho slov byli lidé naštvaní na povodňový štáb, na Povodí Ohře a na rybáře, o konkrétní vině se prý ale nedá hovořit. „Asi se nic jiného nedalo dělat, je to souhrn řady faktorů. Od nevhodného způsobu zemědělství na polích až po nehospodárné chování státu. Stát pronajímá rybník rybářům a ti, aby mohli chovat ryby, musí rybník více napustit, protože je v něm příliš mnoho bahna. Nádrž potom při velkých deštích ztrácí retenční schopnost,“ vysvětluje Mečíř, podle kterého je také velkou chybou, že se kvůli protestům jedné organizace zastavila plánovaná rozsáhlá protipovodňová opatření na toku Ploučnice.

„Odpouštění Novozámeckého rybníku není v kompetenci naší povodňové komise,“zdůraznila českolipská starostka Hana Moudrá (ODS).

„Manipulaci provádíme na základě manipulačního řádu a platného povolení nakládání s vodami. S odpuštěním jsme začali v pondělí 27. 9. v ranních hodinách a navyšovali jsme ho postupně s blížící se povodňovou vlnou,“ řekl Libor Pitro, jednatel společnosti Rybářství Doksy, kterému Agentura ochrany přírody a krajiny Praha Novozámecký rybník pronajala. K dalšímu navýšení odtoku v úterý podle Pitra donutila vlna šířící se holanskou soustavou rybníků.

„Normální provozní hladina dosahuje u Novozámeckého rybníka v letním provozu 60 hektarů, v zimě 80 ha. Vlivem povodně se jeho hladina včetně přirozených poldrů zvětšila na 600 hektarů. Je zřejmé, že rybník významným způsobem přispěl k transformaci povodňové vlny z Robečského a Bobřího potoka,“ uvedl Pitro. (sve)

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.