Po natočení filmu se oba herci vzali. Kohout z toho radostí netleskal, dokonce na to téma napsal divadelní hru Dobrá píseň.

Sloupcovitá odlučnost čediče vyvřelá na povrch k několikakilometrové hloubky připomíná varhany. Také se tak nejstarší geologické rezervaci v Čechách, vyhlášené v roce 1895, říká. Režiséra filmu Bořivoje Zemana přitáhlo na místo kromě varhan také jezírko, scéna na koni byla naprosto pohádkově romantická.

Čedič se vyvážel na stavbu hrází 

Skály utrpěly těžbou, vyvřelina šesti a pětibokých sloupců o průměru 20 až 40 centimetrů měla mnoho využití. Místní sedláci tu těžili již v 18. století, s lámáním se přestalo na počátku 20. století. V Nizozemsku se z kamene stavěly pevné hráze. Občas se čedič těžil i potom. Od roku 1948 je ničení konec.

V rámci zatraktivnění lokality bylo nedaleko skály vybudováno velké vyasfaltované parkoviště. O jeho „kráse“ se závorami se přesvědčte sami, infocentrum je na úrovni.

Zlatý vrch je ještě hezčí

Panská skála, která měla na vrcholu 3 kříže a říkalo se jí Kalvárie, je díky pohádce nejznámější, ale najdete tu i další krásné vyvřelinové výtvory. Mně se více líbí Zlatý vrch nad Českou Kamenicí, kde jsou sloupy vysoké až 30 metrů a část jich je zkroucena do kamenného vějíře. Na vrcholu skály sedí na sloupech mohutná čedičová zátka.

Když stojíte pod obřími sloupy, uvědomíte si, jak obrovská musí být v nitru země síla, když dokáže podobné výtvory. Na Zlatém vrchu se těžilo od roku 1870 s přestávkami až do roku 1973. Lom byl  zavřen, skála se dostala pod ochranu. Skála je daleko mohutnější Panské, další je vedlejší Stříbrný vrch.

Obří varhany, zvlněné jako mořská hladina, najdete při výjezdu z České Kamenice na Kytlici. Říká se jí Pustý zámek a na její krásu se přišlo při odstřelu skály, když se stavěla železnice. Na Pustém zámku zbudovali vyhlídkovou plošinu. Vulkanická je celá oblast, celé Středohoří. Například hrad Hazmburk, Kunětická hora, varhany u Rotavy, Radobýl u Litoměřic, Vrkoč u Ústí. I německý hrad Stolpen stojí na mohutném čedičovém suku, stejně tak rozhledna nad městem Löbau.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.