Takže od neživého císaře k živému králi je to, co by dvakrát hodil skleněným kamenem.

Sklu vtiskávají duši

Malá domácí huť, další stojí v Lindavě, vznikla z bývalé barabizny, která byla v dezolátním stavu. Viděl jsem fotky ruiny a žasl, co z ní majitel dokázal vytvořit.

„Zakázek máme dost, na nedostatek práce si nemůžeme naříkat,“ říká pětačtyřicátník Pačinek. „Zákazník si našel cestu ke sklu, už mu nestačí laciné a imitační asijské zboží, chce kvalitu, originalitu, nápad. Sklo má duši, ale musí mu ji vtisknout sklář a to umíme, proto nás zákazníci vyhledávají,“ pokračuje.

Mezitím radí při tavbě a tvarování vznikající vázy. Sklovina na píšťalách mizí v peci, po vytažení najednou dostává pozoruhodný tvar, nevím, zda je to květina, létající ryba, ale je to jedno, již v zárodku je to nádhera.

Pačinkova práce se odráží ve volné plastice, figurální, zvířecí, ale i v užitých předmětech, jakými jsou dózy, poháry, mísy, vázy. Galérii má v patře sklárny, barvy a tvary, tvary a barvy, jednolitá krása vzniklá z písku, žáru a přísad s vůlí výtvarníka. Protože tady se nedělá obyčejné sklo, tvoří se jako v pohádce. Sklu se vdechuje píšťalou duše, a tak promlouvá dál.

Jen tiše koukat a nepřekážet, sledovat sklářskou, a rozhodně ne lehkou, práci bych vydržel hodiny. Čas je ale neúprosný a jen zírání bez užitku pro skláře není.

K řemeslu ho přivedl seriál Synové a dcery Jakuba skláře

Nejdřív viděl seriál, poté navštívil se školou při exkurzi sklárnu. Bylo rozhodnuto – nastoupil do učiliště v Novém Boru, absolvoval s vyznamenáním. Nastoupil do výroby hutního skla, prošel sklárnou Ajeto, kde byl po stáži v USA jmenován mistrem sklářské dílny. Tady působil do roku 2008.

Vlastní uměleckou tvorbu zahájil ve své huti v Lindavě, v roce 2015 následovala ta kunratická. 

Známý ve světě

Pačinek je velmi známý i v zahraničí, mimo vlastní tvorbu pracoval a pracuje Jiří Pačinek i pro řadu dalších sklářských umělců, designérů a architektů jako byli a jsou: René Roubíček, Bořek Šípek, Maria Roosen, Adriaan Rees, Hans van Bentem a další.

Ve skle vyhrál řadu cen a ocenění, pravidelně se učastní zahraničních sympozií a konferencí. Jiří Pačinek rozšiřuje povědomí o českém sklářském umění ve světě a předává své zkušenosti i studentům školy "Czech Glass" v Saettlu, v Šanghaji, Istanbulu, ve Francii…

Viděl jsem v galérii nádhernou vázu pro princeznu z Bhútánu, je vskutku královským kouskem, tedy spíše kusem. Pačinek si pro sebe vytvořil kopii, ne pro chlubení, ale pro dobrý pocit z dobrého díla.

Zastavení u císaře a krále v Kunraticích stojí za to.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.