Na pahorku nad Ploučnicí stojí hlavně díky majitelce zákupského panství, velmi zbožné vévodkyni Anně Marii Františce Toskánské. Nechala rozšířit místo okolo kostela, ve kterém se nachází soška Panny Marie, o postranní lodě, zvonici před kostelem a ambity. Vedle zvonice dala vystavět faru.

Areál je značně zanedbaný, ambity mají zašlé a poničené malby, ale bývaly svědky velkolepých poutí, mariánský kult u nás má velkou tradici.

Připlula po vodě

Původně tu stál kostel, který byl v husitských válkách pobořen, poté znovu obnoven. Místo nijak významné zasáhla roku 1523 mimořádná událost. Na salhausenské panství, které bylo protestantské, připlula v noci soška Panny Marie.

Samozřejmě ji našel v Ploučnici zbožný katolík, a uschoval. Nepříliš zdařilé dílo je vysoké asi 75 centimetrů, madona má oproti tělu značně velké ruce.

Ochránkyně ve zlých časech

Socha byla dlouho kdesi ukryta, až se na ni zapomenulo. Vynořila se znovu po třicetileté válce, kdy byla země totálně vydrancovaná a lidé se potřebovali k něčemu upnout. Soška se stala jejich ochránkyní a přímluvkyní, konala prý zázraky, na rozdíl od ostatních Marií ale jen v místním měřítku.

Byla vystavena v hornopoličském kostelíku, ale protože se tu scházeli věřící z širokého okolí, záhy nedostačoval. Nový nechal postavit otec zmíněné vévodkyně.

Mariánský svátek se slavil podle liturgie 2. července a následujících 8 dnů. Nyní je v kalendáři datován na 31. května, ale zavedená tradice přetrvává. Jelikož to byl čas třešní, nazývaly se poutě třešňovými.

Do Horní Police se sjíždělo stále více poutníků, v polovině 18. století to bývalo 40 až 45 tisíc během roku, o svátku nejvíce. Církev kult velmi propagovala, je to vidět na mnoha kostelech Panně Marii zasvěcených. Hornopoličská madona je dlouhodobou léčitelkou, přímluvkyní při nemocech.

Matějovy okovy

Křížová cesta v ambitu je značně poničená, za zmínku stojí zastavení, kde jsou pověšeny okovy a třímetrové řetězy.

Ručně psaná cedulka v němčině připomíná vysvobození Matěje Hosera, zajatého Švédy a odvezeného do Úštěka. Matěj se modlil k Panence, aby mu pomohla. Řetězy, jimiž byl připoután ke kůlu, povolily, a on, stále spoután, mohl prchnout. Když se dostal k Polici, pouta upadla. Matěj věděl, komu za to poděkovat, proto tu zrezivělé náčiní visí.

Pověst o výbušných svících je podivná, ale traduje se.

V chrámu je řada dříve uctívaných, nyní zapomenutých světců.

Prokázaný zázrak zachráněného mostu

Naproti chrámu stojí celkem nezajímavý zámek, přes Ploučnici se pnou dva mosty, starší kamenný s velkým křížem Ukřižovaného v životní velikosti.

Most poničily několikrát povodně, v roce 1968 tanky Sovětské armády. Měl být stržen, ale místní ho ubránili, což je dobře. Je to jediný potvrzený hornopoličský zázrak.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.