Zrovna Chotkovou, takové parvenu. Následník nehodlal ustoupit, tak z Vídně do Zákup letěl v roce 1900 telegram. Chotková je ode dneška kněžnou. Ale ke dvoru nesmí a děti nemají právo na následnictví.

Zákupský zámek prožívá po letech nevalného zájmu renesanci. Habsburkové táhnou, o jejich prezentaci pobytu se stará se svým týmem kastelán Petr Weiss.

Letní sídlo Zákupy spolu s Ploskovicemi panovnická rodina milovala, hezké chvíle tu trávil i císař Ferdinand I. Dobrotivý, který svou abdikací umožnil nastoupit Františku Josefovi I. na císařský trůn.

Kdyby byly mobily, asi by dostala SMS

„V den svatby, tj. 1. července 1900, byl prostřednictvím nejvyššího hofmistra arcivévody Františka Ferdinanda d´Este doručen z Vídně telegram, jímž císař František Josef I. povýšil hraběnku Žofii Chotkovou do dědičného knížecího stavu von Hohenberg a titulem Knížecí Milost,” uvádí kastelán Weiss k povyšovacímu blanketu.

Svatba proběhla jen v kruhu rodinném, titul hraběnka byl na spodní příčce společenského žebříčku. Habsburkové si na etiketu potrpěli, ovládali většinu evropských trůnů. Na minimum soukromí si stěžovala i císařovna Alžběta, stále „bojovala“ se svou tchyni, zejména o výchovu dětí.

Císařova matka vládla Vídni železnou rukou, císař se snažil mezi ženami manévrovat, ale matce většinou ustoupil. Sisi proto začala jezdit po světě. Arcivévoda se uchýlil s Žofií Chotkovou na Konopiště. S panovníkem se moc nemuseli. Až po smrti korunního prince Rudolfa musel počítat s následnictvím.

Na zákupské svatbě se hosté vešli na malou zasklenou verandu.

V Zákupech trávil letní měsíce na lovech i korunní princ Rudolf.

Habsburské oslavy na Zákupech

„Po celý letošní rok jsme si připomínali výročí 100 let od úmrtí císaře Františka Josefa I. V květnu to byly Císařské slavnosti, během nichž je zvykem, že na zámek zavítá některá historická postava, tentokrát to byl samotný František Josef I., v srpnu jsme se kvůli výročí zapojili poprvé do Hradozámecké noci s podtitulem od balleta k valčíku a v září proběhla tradiční výstava jiřinek, během níž jsme pokřtili novou odrůdu jménem Františka Josefa I.

Vrcholem kulatého výročí budou o víkendu 19. a 20. listopadu mimořádné prohlídky letos zpřístupněné trasy B, kde si budeme povídat o každodenním životě mocnáře od narození, přes nástup na trůn, sňatek s Alžbětou Bavorskou až po smrt mocnáře s povídáním o věcech posledních v rodině Habsburků. Nebudou chybět informace o zálibách císaře a na prohlídkovou trasu budou vystaveny i další předměty, které jej připomenou (fotografie, obrazy atp.),” informuje o dění na Zákupech kastelán Weiss.

Dárkem pro návštěvníky bude mimořádné zpřístupnění zámecké kuchyně, která zatím není součástí prohlídky zámku. Dozvíte se o gastronomii na císařském dvoře včetně informace, kam chodíval císař na druhou snídani.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.