Spíše než nehoda vražda

Do generálské hodnosti ho povýšili in memoriam, zahynul v hodnosti podplukovníka. Soudí se, že za jeho smrtí stál tehdejší šéf Vojenského obranného zpravodajství, fanatický komunista Bedřich Reicin, rozený Reizinger. Reicin byl v pozdějších politických procesech takzvaného protistátního centra popraven, sám byl agentem NKVD a autorem brutálních a sadistických výslechových metod, které po zatčení okusil na vlastní kůži.

Úsek prošel náročnou rekonstrukcí

Kolem pomníku vede jedna z páteřních cyklostezek (č. 3050), kterou za bezmála tři milióny korun opravují Vojenské lesy a statky. Oprava tzv. generálského okruhu se týká dvoukilometrového nevyhovujícího úseku nedaleko Sochorova pomníku u Hamru na Jezeře a dokončena bude v nejbližších dnech. Úsek je jedním z nejrušnějších cykloturistických uzlů unikátní přírodní lokality bývalého vojenského újezdu Ralsko. Kříží se zde frekventované cyklotrasy č. 3046 a č. 3050 a nachází se na samém středu Hamerského naučného okruhu. Z jedné z páteřních cyklostezek Libereckého kraje s číslem 3050, vedoucí až z Pěnčína u Svijan, nastupují cyklisté na všechny hlavní trasy v Ralsku, včetně cyklostezek vedoucích oborou Židlov. Její stav v inkriminovaném úseku však již delší dobu neodpovídal frekventovanému provozu.

„Asfaltová cyklostezka měla zcela degradovanou obrusnou vrstvu, byly na ní vyjeté koleje a hluboké díry. Jedna ze zatáček byla díky stavu povrchu doslova nebezpečná a naprosto nevyhovující byly také odtokové poměry dešťové vody,“ vypočítává stav cyklostezky ředitel divize VLS v Mimoni Roman Vohradský.

Široký záběr VLS

„Vojenské lesy a statky jsou hospodářským správcem lokality bývalého vojenského újezdu Ralsko. Státní podnik podniká v oblasti lesnictví, těžby dřeva myslivosti i rybářství a zemědělství. V posledních letech se však výrazně orientuje také na podporu rozvoje turistického ruchu a rekreace v této unikátní přírodní lokalitě. VLS provozují v Hradčanech Informační centrum VLS s expozicí o místní přírodě, vybudovali zde 25 kilometrů cyklotras, 28 kilometrů značených turistických tras, 11 km tras pro in-line bruslaře i šestikilometrovou hypostezku. V režii VLS v bývalém vojenském prostoru funguje naučná stezka Jeřáb, šest bezplatných parkovišť pro návštěvníky i desítka turistických odpočívadel. V lokalitě byl v roce 2011 z iniciativy VLS a dalších majitelů pozemků zřízen Lesnický park Bezděz, propagující myšlenku trvale udržitelného lesního hospodaření, v rámci kterého jsou v maximální možné míře vyváženy ekonomické, ekologické i sociální funkce lokality,“ informuje mluvčí VLS Jan Sotona.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.