V obci narazíte na domy s nádhernou výzdobou ve štítě, jsou udržované jako téměř celá ves. Je to tu příjemné. Zaparkovat se dá u hřbitova se zvonicí, který je položen na svahu pod pískovcovým blokem. Ke vstupu do hradu vede písečná cestička, stoupání není nikterak namáhavé.

Moc se toho nezachovalo, na plošinu vystoupáte po sedmasedmdesáti schodech. Nahoře je zábradlí, o bezpečnost je postaráno. Stoupá se vnitřkem skály, uvidíte do pískovce pár vysekaných místností. Na horním, nepřístupném skalisku jsou nepatrné zbytky paláce.

Berků kraj, Máchy ráj

Jestřebí založil v roce 1295 Jindřich Berka z Dubé, kraj rodu patřil. Páni z Dubé byli jedním z předních českých šlechtických rodů, ve své době také i nejbohatší. Majetky měli nejen v severních a východních Čechách, ale i na Moravě, patřilo jim i Kladsko. Pocházeli z větve Ronovců, ve znaku měli černé ostrve, osekané kmeny, které se používaly jako žebříky. Ronne je německy ostrve.

Podle pověsti jsou sukovité větve památkou na to, že předek Ronovců Hovora, byl za panování Přemyslovců chycen Vršovci a uvázán k osekanému stromu.

Hynek Berka z Dubé /1249-1306/ byl význačným válečníkem. Na dohled od Jestřebí leží Starý Bernštejn, také jeden z opevněných vrcholů v okolí, na něm stojí malá zřícenina. Většina příslušníků z velmi rozvětveného rodu stála při zápasech českých stavů v 16. a 17. století na habsburské straně. V roce 1637 byli Berkové povýšeni mezi říšská hrabata, vymřeli v 18. století.

Jestřebí v roce 1426 dobyli husité, později byl obležen jako sídlo loupeživých rytířů. Jan Smiřický, jeden z dobyvatelů, ho koupil, ale od roku 1547 je uváděn jako pustý.

Že ho navštívil Karel Hynek  Mácha je přirozené, divoká krajina v něm budila romantické představy, v Obrazech ze života mého popisuje pohled z večerního Bezdězu...Nad Hirschbergem /Doksy u Máchova jezera/ hustý se dmul kouř, až pojednou rozevřev vyhlížel coby obruba temná jasněkrásného obrazu, neb za rozpuklinou stál zřícený hrad Jestřebí, co loď mořská...

Z hradu se zachovaly pouze malé zbytky zdiva. Pověst vypráví, že u paty je ukryto mnoho pokladů, nikdo ale nic nenalezl. To už je osud romantických míst.

Točilo se tu několik záběrů  filmu Dovolená s Andělem.

Zakletá panna

Z ochozu uvidíte Bezděz a asi čtyři kilometry vzdálenou Lysou skálu, padesát metrů vysoký čedičový suk, kterému se též říká Spící panna.  Z jejího vršku je nádherný výhled na Lužické hory, zříceninu Ronova, vrch Sedlo v Českém středohoří, Ralsko. Spící pannou je míněna zkamenělá dcera rytíře ze vsi Myšlín, která odmítla vzít si ďábla.

Na křižovatce ve vsi je vynikající restaurace Na rychtě a pohostinský dvůr  Pod Habsteinem umístěný v roubených staveních kombinovaných s kamennými bloky.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.