Stráně Ještědského hřbetu se svažují k Ralské pahorkatině a vytvářejí romantickou krajinu, která svým charakterem stále připomíná dobu před dvěma stoletími. Kraj je tu sice zapomenutý bez větší pozornosti úřadů, přesto plný života a tradic. Spolek Stopy v krajině je jednou ze společenských organizací, který zde rozvíjí bohatý společenský život. V letošním vzpomínkovém roce 120. výročí úmrtí Karoliny Světlé  připravil na sobotu 25. května Festival Karoliny Světlé.

Před pěti léty založilo spolek naučnou stezku „Po stopách Karoliny Světlé“. Jeho cílem je umožnit veřejnosti vnímat krajinu Podještědí jako prostor, ve kterém byly v minulosti zanechány intenzivní literární a historické stopy. Krajina je vnímána jako nositelka kulturního dědictví.

Vedle naučné stezky pořádá spolek každoročně Festival Karoliny Světlé. Letos program je rozšířen o přednášky, při nichž půjde o představení spisovatelky jako političky a společensky angažované ženy. Přednášky zahájí v šenkovním sále statku z Vesnického románu U Richtrů Ivo Říha na téma Karolina Světlá jako tvůrkyně ženské postavy. Málo známá je působnost autorky románů v Americkém klubu dam, který v Praze založila. Její aktivitu objasní Milena Secká. Třetí téma budou myšlenky z korespondence se sestrou, Sofií Podlipskou, v provedení dramatického pásma herečkami Markétou Tallerovou (Karolina Světlá) a Veronikou Korytářovou (Sofie Podlipská) v plenéru.

Hudba a zábava

Program lidovějšího charakteru započne odpoledne jarmarečními písněmi, u sochy spisovatelky před kostelem, O nešvarech za Rakousko-Uherska. Zde se také představí Milan Pavlů, předseda Spolku rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé, a spolu s dalšími scénkou Duši bych za tebe dal podle povídky Večer u koryta. Neméně zajímavou bude etuda ze života spisovatelky Jeden píše – druhý kreslí, jeden mluví - druhý mlčí.

 Nezajímavý nebude ani další program s exotickým hudebním doprovodem je připravena scénka Rottová -  Mužákové  - navždy Světlá. Scénky Možná přijde i Frantina, Světlá žena a Musím mu jít tedy navždy z cesty… ozdobí svým vystoupením folklorní soubor Horačky. Jeho členky spolu s hosty vytvoří družinu se kterou v průvodu na bryčce přijedou manželé Mužákovi.

Atraktivní koncert v kostele sv. Mikuláše uvede Lucky Voice Band. Seznámení s Karolilnou Světlou bude připraveno pro děti ve hře Za pokladem s Lesní pannou. Stejně jako třeba projížďky na ponících a další atrakce. Festival nebude ani bez občerstvení a prodeje různých upomínkových předmětů. Návštěvníci podle počasí si mohou program upravit i procházkou naučnou stezkou Karoliny Světlé a navštívit místa dějů povídek spisovatelky jako Vápenici, Skalákovnu, Kříž u potoka. Festival se koná 25.5.ve Světlé pod Ještědem.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.