Svátek Tří Králů vždy doprovázely různé lidové zvyky. Nejznámějším je chození tří králů. Na čas sice byl tento lidový zvyk částečně potlačen, ale nyní se opět navrátil.

V Čechách býval zažitý jako žehnání domů, při kterém se na jejich dveře či průčelí psával svěcenou křídou nápis C+M+B, který byl časem počeštěn na K+M+B. Nejsou to však počáteční písmena jmen Tří králů, kteří se jmenovali Kašpar, Melichar a Baltazar, ale jedná se o zkratku latinské věty „Christus mansionem benedicat“, tedy česky „Kristus žehnej tomuto domu“. V současnosti je tento svátek spojen se sbírkou Charity České republiky. 

Dnes je již ale málo známé to, že tento zvyk vychází velmi pravděpodobně z pohanského zvyku vykuřování. Obydlí i stáje se vykuřovaly a označovaly nápisy proto, aby se stavbám vyhýbalo celý rok neštěstí a démoni. Svátek Tří Králů je také v mnoha rodinách považován za konec Vánočních svátků, a tak je odstrojován vánoční stromek a mnohde také zhasíná v městech a obcích vánoční osvětlení. 

Děkujeme všem, kteří třem králům do sbírky přispěli.

Další fotografie

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.