Letošní organizaci si vzal na starost Petr Pěchoč, mezi místními dětmi z různých akcí známý též jako Obelix, který oslovil několik kamarádů a ti mu ochotně pomohli.

Celá akce probíhala výhradně na náměstí, kde na zpevněných plochách byly umístěny kolotoče – dětský i klasický „řetízák“, střelnice, houpačky, skákací hrad, jumping, dětská elektrodráha a samozřejmě i stánek s cukrovou vatou. V parčíku pod kostelem byly letos poprvé soustředěny všechny hry a soutěže pro děti, takže i nejmenší děti snadno přešly od jedné atrakce k druhé a ani se nestačily začít nudit.

Kašnu ovládli vodníci, hned vedle byla hasičská střelnice, za ní duch hlídal chůdy, Obelix dohlížel na hod míčkem a nakonec hned vedle schodiště byla Fiona se Shrekem. Kromě toho si zde děti mohly zaházet kroužky a byly vyzkoušeny ze znalostí pohádek. Samozřejmě, že těm nejmenším mohli pomoci rodiče.

Po jednoroční přestávce se letos opět uskutečnila soutěž o nejlepší pouťový koláč od pilníkovských maminek a babiček. Účastníků bylo sice šest, což je o dva více než přede dvěma roky (6. června 2015), ale i tak to není mnoho. Šestičlenná odborná i laická porota nakonec vybrala tři nejlepší koláče. Na prvním místě se umístil koláč Eleny Fajfrové, na druhém Gabriely Výborné a na třetím Renaty Ernstové. Inzerovaná cena pro vítěze – karton šampaňského – byla nakonec rozdělena mezi všechna uvedená umístění.

Krátce po šesté hodině večerní na improvizovaném pódiu před školou začalo vystoupení rockové skupiny Mescalero z Trutnova. Zpívala nám Renata Schrollová, na kytary hráli David Postránecký s Janem Fiebingerem a za bicími seděl Jiří Haas. Koncert trval až téměř do osmé hodiny a kolem deváté se začali rozcházet i poslední návštěvníci poutě.

Letošní ročník se vydařil jak po stránce počasí, tak i návštěvnost byla opravdu velmi vysoká. Podle údajů od organizátorů se úspěšné akce zúčastnilo více než 80 dětí z Pilníkova, ale také například z Hostinného, Starých Buků i vzdálenějších Hořic. Celková návštěva přesáhla za sobotní odpoledne 150 návštěvníků.

Poděkování za pěknou pouť patří také městu Pilníkov za dotaci na levnější atrakce, místním hasičům pod vedením Libora Luňáka za zajištění občerstvení. Dále také firmě Kolotoče Novotný z Mladých Buku, která nám vyšla vstříc, a kapele Mescalero. Obzvláště velké díky pak patří všem organizátorům – Petru Pěchočovi, Míše Jankovičové, Jiřině a Pepovi Soblovům, Martinovi Soukupovi, Haně Moravcové s přítelem Adamem Bakošem, Haně Blažkové, Markétě Gábrišové a Patricii Maxey.

Další fotografie

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.