Akt proběhne ke 110. výročí narození a 50. výročí udělení titulu čestný občan města Dvůr Králové. Akce se zúčastní řada hostů - potomci Jana Zdeňka Bartoše, jeho žáci Juraj Filas (profesor Akademie múzických umění v Praze) a Jiří Gemrot (profesor Pražské konzervatoře), starosta města Jan Jarolím a další.

Iniciátorem projektu je Vít Havlíček, vedoucí Oddělení hudebně teoretických disciplín AMU v Praze.  

Jan Zdeněk Bartoš se ve Dvoře Králové nad Labem narodil 4. června 1908. Absolvoval dvouletou obchodní školu a vedle toho studoval hru na housle u Karla Huršla v Hradci Králové. Hudební praxi získal jako houslista v řadě orchestrů. Hrál mimo jiné v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK. Sestavil vlastní hudební soubor, se kterým procestoval Středozemní moře, Dálný východ i Madagaskar. Hudební vzdělání si doplnil na Pražské konzervatoři pod vedením Otakara Šína a poté v mistrovské škole u Jaroslava Křičky.

Od roku 1945 byl vedoucím odboru hudby na Ministerstvu kultury a informací, později na Ministerstvu školství a kultury. V letech 1959 až 1962 byl šéfredaktorem hudební redakce Státního nakladatelství krásné literatury, umění a hudby. Od roku 1958 až do konce svého života působil pedagogicky na Pražské konzervatoři, kde byli jeho žáky Otomar Kvěch, Juraj Filas nebo Jiří Gemrot. Je autorem knih O hudebních formách, Hudba volá SOS a Breviář posluchače hudby. Jako skladatel zasáhl do mnoha oblastí, psal jevištní, orchestrální, komorní i vokální díla.

Odhalení pamětní desky začíná ve 14 hodin a akci pořádá Královédvorský chrámový sbor ve spolupráci s Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem za finanční podpory města Dvůr Králové nad Labem.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.