Od té doby vystoupil sbor na desítkách úspěšných koncertů i na několika hudebních festivalech. Mezi výjimečné okamžiky lze jednoznačně zařadit i uvedení osmi světových premiér skladeb napsaných na objednávku tohoto tělesa z východních Čech.

Sbormistrem Královédvorského chrámového sboru je Vít Havlíček, varhaník, hudební teoretik a pedagog, který mimo to působí také jako ředitel a dramaturg mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks.

„Vznik Královédvorského chrámového sboru vyplynul do jisté míry z tehdejších okolností. V roce 2006 zemřel dlouholetý varhaník a regenschori Josef Židek, který působil na kůru kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové více než šedesát let. Byl to vynikající varhaník, jeden z posledních žáků legendárního Bedřicha Antonína Wiedermanna, ale také všestranný hudebník a organizátor hudebního života,“ vzpomíná na události před deseti lety Vít Havlíček.

„Po jeho odchodu jsem v tomto královédvorském kostele nejprve začal působit jako varhaník a následně se utvořila skupina zpěváků, která měla zájem o provozování sborových kompozic duchovního rázu. Tak vznikl na podzim roku 2006 Královédvorský chrámový sbor,” dodal.

Složení sboru, v jehož repertoáru jsou především duchovní skladby různých stylových období, se ustálilo během prvního roku existence a dnes má zhruba dvanáct zpěváků.

Velkou raritu představují skladby psané na objednávku, které Královédvorský chrámový sbor od roku 2009 pravidelně uvádí ve světových premiérách. Ze zákulisí příprav prozradil Vít Havlíček následující: „Skladatele se snažím vybírat zejména podle jejich tvorby. Ne každý skladatel umí napsat kvalitní skladbu pro smíšený sbor, protože taková kompozice musí být především technicky proveditelná. Sbor musí také skladbu přijmout za svou, což se zatím vždy podařilo.“

Všech osm premiér proběhlo ve Dvoře Králové nad Labem navíc za osobní účasti autora. „Obzvlášť si cením osobní účasti pana Ilji Hurníka, který Královédvorskému chrámovému sboru napsal skladbu v roce 2011 a přijel do Dvora Králové v téměř devadesáti letech. Vážím si ale účasti každého skladatele, protože je to pro sbor, atmosféru koncertu, ale i samotné město velkým přínosem,“ uvedl Vít Havlíček s tím, že pro rok 2017 byl již osloven Jiří Gemrot, který vyučuje skladbu na Pražské konzervatoři.

A jak šly světové premiéry významných současných skladatelů za sebou? V září roku 2009 to byla skladba Zvony z Dvora Králové Otomara Kvěcha, v roce 2010 Luboš Sluka - Vidi aquam, v roce 2011 Ilja Hurník - Severská ukolébavka, v roce 2012 prof. Ivana Loudová - Sub tuum praesidium, v roce 2013 prof. Ivan Kurz - Jsem Tvoje naděje aneb Životní zásady malé duše, v roce 2014 Jiří Teml - Hymnus k Madoně Královédvorské, v roce 2015 Lukáš Hurník - Litanie ke sv. Janu Křtiteli a letos prof. Juraj Filas - Slavík z ráje.

Je tedy už nyní jasné, že v září 2017 bude ojedinělá tradice ve Dvoře Králové pokračovat. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.