Akci věnovanou projektu obnovy varhan v kostele sv. Mikuláše uspořádaly obec Hajnice, římskokatolická farnost Hajnice spolu s Královédvorským chrámovým sborem a záštitu nad ní převzal starosta obce Petr Červený.

Ohlas na koncert byl opravdu mimořádný. Všechny zúčastněné proto potěšil nejen výjimečný umělecký zážitek, který si do svých domovů odnášeli, ale samozřejmě také výtěžek dobrovolného vstupného.

Program stylově ladil s dobou adventu. Člen činohry Národního divadla Jan Hartl přednášel výňatky z knihy Zahrada mariánská od Julia Zeyera a jeho umělecký přednes se prolínal s virtuózní hrou na cembalo Jaroslava Tůmy, profesora pražské AMU. Oba protagonisté dokázali vytvořit v prostoru kostela jedinečnou slavnostní atmosféru a diváci, natěšení ze setkání s výjimečnými umělci, dali své nadšení najevo dlouhotrvajícím potleskem.

Benefiční koncert byl prvním, veřejně  viditelným krokem k záchraně varhan, které v roce 1906 postavil vídeňský varhanář Franz Josef Swoboda. Dejme tedy slovo Vítu Havlíčkovi, jenž od začátku stojí za tímto projektem.

„V létě jsem publikoval sedmidílný cyklus o varhanách na portálu Královédvorsko.cz, mimo jiné s cílem podnítit opravy varhan v regionu. Čtvrtina jich je totiž nefunkční a varhany v Hajnici jsou právě jedny z nich. Proto mě těší, že se podařilo zahájit přípravy na generální opravu,” konstatoval s tím, že loď kostela v Hajnici je velmi působivá svou velikostí a bylo by krásné, kdyby ji po mnoha letech nástroj znovu ozvučil.

Vít Havlíček také prozradil, že s benefičními koncerty pro hajnické varhany se počítá i v roce 2017.   

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.