Skladba byla zkomponována právě pro tuto příležitost a Juraj Filas ji věnoval Královédvorskému chrámovému sboru a jeho sbormistru Vítu Havlíčkovi, které během koncertu na varhany doprovodí pedagog pražské AMU a brněnské JAMU Pavel Černý.

Kromě rozsáhlejší kantáty Slavík z ráje pro smíšený sbor a varhany napsal Juraj Filas i drobnější kompozici Píseň k Madoně Královédvorské, jež bude rovněž uvedena v premiéře. Mimo Filasových skladeb zazní díla Mozarta, Cherubiniho, Garcii a dalších autorů. Koncert začíná v 16 hodin.

Juraj Filas (*1955) je uznávaným skladatelem a jeho skladby zní opakovaně například v Carneggie Hall v New Yorku. Studoval kompozici na Pražské konzervatoři u královédvorského rodáka Jana Zdeňka Bartoše, poté pokračoval na pražské AMU, kde je nyní profesorem skladby.

„Zářijové koncerty s premiérou skladby význačného soudobého skladatele jsou obvyklým obohacením kulturního života ve Dvoře Králové a v letošním roce se bude tento koncert konat již poosmé. Předchozí premiéry napsali Otomar Kvěch, Luboš Sluka, Ilja Hurník, Ivana Loudová, Ivan Kurz, Jiří Teml a Lukáš Hurník,” uvedl Vít Havlíček a dodal: „Koncert podpořilo město Dvůr Králové a koná se pod záštitou starosty Jana Jarolíma.”

Neodmyslitelnou součástí tohoto cyklu v kostele sv. Jana Křtitele jsou varhany, které při zářijových vystoupeních pravidelně doprovázejí Královédvorský chrámový sbor. Nástroj, postavený firmou Rieger v letech 1933 - 1934, v současné době ovšem vyžaduje generální opravu. Její zahájení farnost plánuje už koncem letošního roku.

„O tomto významném nástroji se může veřejnost dozvědět více na komentovaných prohlídkách varhan, které se budou konat v sobotu 8. října ve 14, v 16 a 18 hodin na kůru královédvorského kostela sv. Jana Křtitele,” doplnil Vít Havlíček, jenž výklad a ukázky varhanní hry bude osobně provádět. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.