Návštěvníci se budou moci podívat na ukázky řemesel, prohlédnout si tkalcovskou a keramickou dílnu, zpracování vlny, košíkářství, zdobení kraslic, práci kovárny, kameníka, vázání rybářských mušek, uplést si pomlázku, ochutnat velikonoční jídla a domácí máslové mazance...

V 11 hodin vystoupí Sbor z hor. Program pro děti: Život včelky, poníci a další. Děti si budou moci během dne užít i nového dětského pohádkového hřiště v centru obce.

Své výrobky představí držitelé certifikátu Orlické hory - originální produkt.

V centru obce stojí kostel sv. Máří Magdalény, jehož oprava je součástí projektu Společně po nové cestě, který také zahrnuje dětské hřiště s pohádkovou tematikou Orlických hor v centru obce a naučné stezky podél Divoké Orlice až ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici.

Je naprosto nezbytné restaurovat i barokní interiér kostela, který je již na hraně svého fyzického přežití a bez odborného zásahu by se jej nepodařilo zachovat pro příští generace. V minulém roce bylo proto zahájeno restaurování krásného Oltáře českých patronů.

Do kostela je možné během dne nahlédnout.

Další informace: www.neratov.cz; www.kopecek.neratov.cz; www.ponoveceste.cz

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.