Dobruška, malé východočeské městečko, které je spíše známé jako rodiště hlavního hrdiny Jiráskova románu F. L. Věk, se v posledních několika letech stává známým i mezi studenty technicky zaměřených středních škol.

Důvodem je soutěž v programování CNC obráběcích strojů v programu SolidCAM, kterou společně s brněnskou firmou SolidVision s. r. o. pořádá Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška. Již druhým rokem je partnerem této soutěže samotné město Dobruška a dobrušská firma KBA–Grafitec, která je jediným výrobcem ofsetových strojů v České republice.

Letošní již 9. ročník se konal ve středu 21. února a zúčastnilo se ho sedm družstev z celé České republiky. Celkem 23 soutěžících tak mělo během jedné hodiny vytvořit program v software SolidCAM pro výrobu příruby na CNC stroji, který pak svým bedlivým okem ohodnotila pozorná porota vedená Vojtěchem Havlíčkem, vedoucím vývojové skupiny programu SolidCAM z firmy SolidVision.

Samotnou firmu SolidVision v Dobrušce zastupovala EDU manažerka Vlasta Piskačová: „V naší firmě mám na starosti spolupráci se středními školami a do Dobrušky velmi ráda jezdím. Zdejší soutěž je opravdu zdařilá a vždycky zde vládne velmi příjemná atmosféra. K té přispívají nejen samotní organizátoři ze SŠ-PVC vedené zástupkyní ředitele Ing. Milenou Vilímkovou, ale i všichni soutěžící a jejich učitelé. Na všech obdivuji hlavně to, že jsou kvůli této soutěži ochotní vystoupit ze své komfortní zóny a jdou udělat něco víc, než musí. Jdou soutěžit do soutěže, na kterou se musí hodiny připravovat a za kterou musí třeba dojet i stovky kilometrů.“

Sympatičtí studenti 4. ročníku ze SOŠ a SOU z Vyškova, za které mluvil Patrik Vojáček a kteří studují čtyřletý maturitní obor Strojírenství, už jenom doplnili, že do Dobrušky přijeli poprvé a určitě ne naposledy. Zadání prý nebylo tak složité a dalo se celkem s přehledem zvládnout.  

Že to tak jednoduché nebylo, to už v samotném závěru potvrdily výsledky celé soutěže. Letos zvítězil Jiří Soukup z pořádající SŠ-PVC, druhý byl Hynek Černý ze SPŠ Jedovnice a třetí pak Libor Pantůček ze SPŠ z Hranic.

Každý z účastníků soutěže převzal z rukou Ing. Z. Forejtka z KBA-Grafitec drobnou cenu a vítězové pak hodnotné ceny od firmy SolidVision. Ty jim předal Petr Sadovský, poslanec Parlamentu ČR a neuvolněný místostarosta města Dobrušky.

Ten ve svých závěrečných slovech nejen pogratuloval samotným vítězům, ale všem, kteří se soutěže zúčastnili. Zároveň dodal, že i on sám je absolventem Střední školy-Podorlické vzdělávací centrum (to ale ještě bylo SOU strojírenské) a že rád na studia na této škole vzpomíná. Proto si váží všech odvážných kluků a holek, kteří se nebojí a jdou studovat právě na technické obory, jejichž absolventi v naší společnosti tak chybí. Vždyť programování a robotizace a samotná technika má velkou budoucnost.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.