Po několikaleté intenzivní práci projektových manažerů školy a týmu dalších odborníků schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj škole výstavbu dvoupodlažní haly s celkovou užitkovou plochou téměř 2600 m² a nákup jejího vnitřního vybavení.

„V současné době má už škola na celou akci stavební povolení a připravuje výběrová řízení na realizátora stavby, na dodavatele materiálně technického zařízení a na vybavení učeben a laboratoří,” pochlubil se ředitel školy Ing. Vladimír Voborník.

„Projekt obsahuje demolici některých stávajících nevyhovujících objektů a samotnou výstavbu dvoupodlažní haly, kde v přízemí vznikne nová svářečská škola s kapacitou 24 pracovišť. Praktická laboratoř CNC strojů, kde budou čtyři CNC stroje včetně nového s pěti osovým systémem s další frézkou a soustruhem. Vše bude propojeno do řídícího velínu, který bude oddělený skleněnou stěnou a vybavený novou technikou a softwarem. Také zde bude pracoviště již splňující požadavky začínající 4. průmyslové revoluce, a to výcvikové pracoviště se šesti roboty KUKA. Ty se ještě nedávno podílely na výrobě automobilů v nedalekém závodě ŠKODA Auto Kvasiny a. s. a my jsme je dostali darem.  V současné době čekají na svoji příležitost zatím ve skladu. I toto pracoviště bude od řídícího centra oddělené skleněnou stěnou,” uvedl ředitel školy.

„Ve druhém podlaží bude osm odborných učeben a laboratoří, které budou vybavené nejmodernějšími pomůckami pro výuku strojírenství, a to hlavně programů CAD a CAM, elektrotechniky, kde už umožňujeme vykonání zkoušek z Vyhlášky č. 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a informačních technologií. V každém podlaží pak bude sociální zařízení a šatna studentů splňující nejnáročnější požadavky BOZ, PO a hygieny. Bezbariérový přístup mezi podlažími bude zajišťovat prostorný výtah,” dodal Vladimír Voborník.

Projekt také řeší prostorové a materiálně technické podmínky k zajištění konektivity školy, čímž bude umožněno plné využití sítě Wi-Fi při výuce odborných předmětů a při vlastní projektové a odborné přípravě studentů, a to za maximální garance ochrany dat.

Realizace projektu této dobrušské škole, která má šedesátiletou tradici a je již 11 let samostatnou „školskou právnickou osobou“ (nestátní nezisková organizace) a v žádném oboru denního studia nevybírá školné, naopak studenty nadstandardně materiálově i finančně podporuje, umožní zásadní zkvalitnění výuky a přípravu studentů v oblasti strojírenství, elektrotechniky a výpočetní techniky a je zároveň odpovědí školy na požadavky firem, organizací a vysokých technických škol. Škola je také vlastníkem všech budov, zařízení i pozemků v celém výukovém areálu.

Zřizovatelem školy je Podorlické sdružení zaměstnavatelů, z. s., což je zárukou nejen zajištění široké odborné praxe studentů přímo ve firmách, ale i zárukou jejich uplatnění po úspěšném absolvování školy.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.