Vystoupení Brass-bandu, který vznikl z předních hráčů žesťových sekcí Ústřední hudby Armády ČR, se uskuteční v rodné obci pplk. Karla Pšeničného, bývalého dirigenta Ústřední hudby ČSLA a Posádkové hudby Praha, takže se očekává tzv. plný dům.

Program koncertu tvoří skladby vynikajících skladatelů Henryho Purcella, W. A. Mozarta, G. F. Händela, F. A. Röslera-Rossettiho, Antonína Dvořáka, Petra Iljiče Čajkovského, Bedřicha Smetany a dalších.

V roli vokální sólistky se představí Tereza Růžičková, jako instrumentální sólisté postupně Jan Pohořalý, Tomáš Bürger, Jan Roubíček, Josef Matějka, Pavel Vrba, Radek Černý, Petr Procházka, Michal Hrubý a Pavel Hloušek.

Koncert začíná v 18 hodin a slovem program doprovodí Jana Matějcová.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.